Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jak przeciwdziałać narkomanii?

  Zjawisko nadużywania narkotyków, prowadzące do zmian chorobowych i wyniszczenia organizmu, określamy mianem narkomanii. Do narkotyków zaliczamy heroinę i inne opiaty, kokainę, amfeta­minę, marihuanę, Ecstasy, LSD i inne środki halu­cynogenne, środki uspokajające. Innymi substan­cjami , których...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się poradnictwo?

  Ściśle mówiąc, terminu „poradnictwo" używa się do określania rozmów, w czasie których pracow­nik poradni pomaga osobie, która się do niego zgło­siła, zidentyfikować jej problem i zrozumieć jego źródła. Pracownik poradni, najczęściej psycholog, stara się pomóc klientowi w znalezieniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /3 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest poradnictwo?

  Ubocznym efektem daleko idących zmian w strukturze społeczeństw państw rozwiniętych jest szereg problemów do rozwiązywania któ­rych powołano wyspecjalizowane służby zajmujące się poradnictwem oraz tak zwane grupy samopomocy. Z pracownikami specjalistycznych poradni można konsultować się w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się rehabilitacja?

  Pacjenci, którzy wracają do zdrowia po ciężkiej chorobie albo wypadku, potrzebują rehabilitacji. Jej celem jest niesienie tym osobom pomocy w maksymalnym wykorzystaniu ich potencjału fizycznego i umysłowego. Rehabilitacja to proces, który ma na celu w jak największym stopniu przywrócić sprawność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /6 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest i jak leczyć porażenie mózgowe?

  Nie w każdym przypadku udaje się określić przy­czyny choroby. Może ona wystąpić po infekcji płodu w macicy, na przykład wirusem różyczki czy cytomegalii. Czasami łożysko, które zaopatruje rozwijający się płód w tlen i składniki pokarmo­we, nie funkcjonuje prawidłowo. Przyczyną może być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /6 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest porażenie mózgowe?

  Porażenie mózgowe to choroba po­legająca na paraliżu albo osłabieniu górnej części mózgu. Chory nie mo­że kontrolować pracy mięśni i po­prawnie wykonywać ruchów. Porażenie mózgowe jest spowodowane defek­tem mózgu. Najwyraźniejszymi oznakami fizycznymi choroby są nieskoordynowane, gwałtowne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zdiagnozować głuchotę?

  Jak w przypadku większości chorób, wczesna dia­gnoza głuchoty zwiększa szanse powodzenia kura­cji. Głuchotę można zdiagnozować w bardzo prosty sposób. Człowiek normalnie słyszący potrafi dosłyszeć słowa lub liczby wypowiedziane szeptem z odległości około 1,5 metra. Człowiek z drobnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny głuchoty?

  Głuchotę dzielimy na dwie kategorie. W głucho­cie przewodzeniowej dźwięk napotyka na fizycz­ną przeszkodę uniemożliwiającą mu dotarcie do ucha wewnętrznego. W głuchocie odbiorczej syg­nały z ucha wewnętrznego nie mogą dotrzeć do mózgu. Większość przypadków głuchoty można zakwalifikować do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /4 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest głuchota?

  Niewielu jest ludzi, którzy nie sły­szą całkowicie nic, istnieje wiele stopni głuchoty. Wywołana jest ona przez infekcje, choroby, czyn­niki dziedziczne lub zbyt wysoki poziom hałasu. Medycyna zna wie­le metod leczenia schorzeń słuchu. Słuch jest jednym z najważniejszych zmysłów ludzkich;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co powoduje ślepotę?

  Przy normalnym widzeniu promień światła wpadający do oka załamuje się na rogówce i so­czewce. Przy tym mięsień rzęskowy kurczy się i rozszerza, w zależności od tego czy patrzymy na przedmiot bliski, czy odległy. Na siatkówce pow­staje wtedy odwrócony obraz obiektu. Niektóre niemowlęta rodzą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /5 860

  praca w formacie txt

Do góry