Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest gestaltyzm?

  Gestaltyzm stanowi próbę zrozumienia problemów pacjenta na podstawie reguł tak zwanej psycholo­gii postaw. Według tej nauki do problemów natu­ry psychologicznej należy podchodzić uwzględnia­jąc osobowość pacjenta jako pewną całość. Kiedy pacjent jest w stanie pogodzić się ze swoim życiem w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest hipnoterapia?

  Hipnoterapię stosuje się czasami do leczenia nało­gów w rodzaju palenia papierosów lub problemów takich jak przejadanie się. Kiedyś uznawano ją jedynie za rozrywkę, ale obecnie hipnotyzerzy udo­wodnili, że w wielu przypadkach potrafią skutecz­nie działać jako terapeuci. Hipnotyzer potrafi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest terapia grupowa?

  W większości przypadków w grupie znajduje się lider, który pomaga każdemu członkowi grupy w wyrażeniu uczuć. Grupa może spotykać się w różnych okolicznościach, a w trakcie wspólne­go rozwiązywania problemów jej członkowie nabierają do siebie zaufania. Zwykle w tym celu organizuje się obozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terapia bezpośredniego kontaktu?

  Terapia bezpośredniego kontaktu, czasami znana pod nazwą terapii grupy T, to sposób, by jednost­ka lepiej siebie zrozumiała w celu właściwego funkcjonowania w grupie. Ta forma pracy psy­chologicznej jest często stosowana przez firmy, które chcą zbliżyć swoich pracowników i znaleźć dla każdej osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest terapia behawioralna?

  Terapia behawioralna opiera się na klasycznych metodach wywoływania odruchu warunkowego. Ta forma terapii jest często stosowana w szpita­lach dla umysłowo chorych. Jest ona rozwinięciem teorii B.F. Skinnera. Teorie Skinnera powstały w wyniku badań nad szczurami, które próbowano uczyć pewnych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest terapia dramaturgiczna?

  Terapia dramaturgiczna wykorzystuje improwi­zację i spontaniczne odgrywanie określonych przez terapeutę ról i sytuacji jako środek zachęcający do wyrażania uczuć. Odgrywanie scen może złago­dzić objawy napięcia emocjonalnego, jakiego do­świadcza pacjent. Poza tym pewne powtarzające się wzorce...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia sztuką?

  Terapia sztuką jest stosowana w różnych sytu­acjach, niekoniecznie w leczeniu psychiatrycznym. Jako forma terapii zajęciowej okazała się bardzo pożyteczna u pacjentów w domach starców, ludzi przebywających w więzieniach lub szkołach specjalnych. Ponieważ sądzi się, że dzieło musi zdradzać jakąś...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się psychoterapia?

  Psycholodzy mają do dyspozycji różne rodzaje terapii. Niektóre z nich są kontrowersyjne, w wielu wypadkach trudno bowiem z całą pewnością określić stopień sku­teczności leczenia. Jednak najważ­niejsze jest, że dzięki tej różnorod­ności specjaliści mogą wybrać właściwą terapię nawet w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wspomagać ciężko chorego i jego rodzinę?

  Nie tylko osoby śmiertelnie chore, ale także ich rodziny i przyjaciele często potrzebują fachowej pomocy, by poradzić sobie z trudnościami, jakie wiążą się z opieką nad konającymi ludźmi. Rozwijany w naszym kraju system hospicjów zapew­nia komfort i wsparcie umierającym na nieule­czalne choroby. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przeciwdziałać gwałtom i przemocy w rodzinie?

  Dane statystyczne na temat liczby dokonywanych gwałtów mogą świadczyć o tym, że albo przestęp­stwo to jest coraz częściej popełniane, albo ofiary chętniej zaczynają mówić o tym, co je spotkało. Zmiany w procedurze policyjnej i postawie spo­łecznej, a także praktykowane w wielu krajach zapewnianie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Egida Dodano /31.01.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry