Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jak przeprowadza się badania mózgu?

  Ostatnio osiągnięto znaczne postępy w badaniach dotyczących pracy mózgu. Na podstawie badań skutków przeprowadzonych operacji mózgu, naukowcy potrafili wydedukować, jakie funkcje spełniają poszczególne części centralnego układu nerwowego i w jaki sposób współpracują ze sobą. Wynalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie nowych technologii w leczeniu bezpłodności?

  Badania w dziedzinie położnictwa i ginekologii umożliwiły olbrzymi postęp w leczeniu bezpłod­ności, wykrywaniu wad płodu oraz opiece pre­natalnej (przedporodowej). Rozwój metod lecze­nia bezpłodności został zapoczątkowany w latach sześćdziesiątych, kiedy to nowe odkrycia naukowe umożliwiły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie?

  Zdobycze współczesnej techniki znacznie zmniejszyły liczbę przypadków, w których medycyna jest bezsilna. Mimo ogromnego postępu, ciało ludzkie nie odkryło jeszcze wszystkich swoich tajemnic. Podczas ostatnich trzech dziesięcioleci świat był świadkiem niezwykłego rozwoju nauk medycznych. Takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kriochirurgia oka?

  Część zabiegów okulistycznych wykonuje się przy zastosowaniu niskich temperatur (-25°C do -80°C) -jest to tak zwana kriochirurgia oka. Do zabiegów tych należą: wydobywanie zaćmionej soczewki - po uprzednim otwarciu oka - za pomocą krioekstraktora, zamrażanie nabłonka rogówki zaatako­wanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zostać okulistą?

  Przyszły lekarz okulista musi najpierw ukończyć sześcioletnie studia w Akademii Medycznej na wydziale lekarskim i po odbyciu stażu rozpocząć pracę w szpitalu na oddziale okulistycznym. Po co najmniej trzech latach pracy i zdaniu wszystkich wymaganych egzaminów zostaje dopuszczony do egzaminu na pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia okulistyczna?

  Obecnie przeprowadza się wiele operacji oka; wszystkie wymagają wielkiej precyzji i olbrzymich umiejętności. Większość z nich trzeba prowadzić pod specjalnym mikroskopem. Chirurdzy okuliści operują kataraktę, jaskrę, odklejoną siatkówkę i inne schorzenia oczu. Współ­pracują także z internistami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest mikrosko­powa lampa szczelinowa?

  Jeśli okulista musi przeprowadzić szczegółowe badanie przedniej części rogówki, przedniej komo­ry oka lub źrenicy, potrzebna mu jest mikrosko­powa lampa szczelinowa. Czasami przed badaniem wpuszcza się do oka kroplę barwnika fluorescen­cyjnego, aby wszelkie zadraśnięcia i otarcia rogów­ki były...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest oftalmoskop?

  Pierwszym etapem pracy okulisty z pacjentem jest badanie w celu postawienia diagnozy. Najważ­niejszym urządzeniem służącym do badania oka jest oftalmoskop, przyrząd optyczny umożliwiają­cy jednocześnie oświetlenie wnętrza oka i po­większenie obrazu około 18 razy. Emituje on cien­ką wiązkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy występuje zez?

  Zez występuje wtedy, gdy jeden z mięśni poru­szających okiem jest osłabiony albo pracuje wadli­wie, w wyniku czego pacjent patrzy każdym okiem w innym kierunku i nie jest w stanie skupić wzro­ku na jednym punkcie. Jeśli jedna lub obie źrenice są skierowane ku nosowi, zez nazywa się zbieżny, jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest paraliż oka?

  Paraliż oka (oftalmoflegia) albo osłabienie mię­śni oka, które między innymi rozszerzają i zwęża­ją źrenicę, to poważne schorzenie. Jeśli mięśnie są jedynie lekko osłabione, najwcześniej pojawia się podwójne widzenie. Jeśli nastąpi paraliż, pacjent nie jest w stanie poruszać gałką...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt

Do góry