Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest joga?

  W świecie zachodnim joga jest znana głównie jako forma ćwiczeń fizycznych przynosząca duże ko­rzyści dla zdrowia i samopoczucia. Jednak doskonalenie ciała to tylko jeden aspekt tej o wiele szerszej nauki, której najwyższe cele dotyczą bardziej zagadnień duchowych niż czysto fizycznych. Bóle głowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest medycyna junani?

  Medycyna junani jest bardzo popularna w społecznościach muzułmańskich połu­dniowej Azji. Medycyna junani oparta na pracach starożytnego greckiego lekarza, Galena, zalecała równowagę czterech so­ków (humorów) - śluzu, krwi, żółci i czar­nej żółci (prawdopodobnie krwi żylnej) - i ich związek z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakich zasadach opiera się teoria Hahnemanna?

  Teoria Hahnemanna opiera się na trzech zasadach: 1. Simila similibus curentur, co znaczy po łacinie „podobne leczy się podobnym". Substancję, która u zdrowej osoby wy­wołuje objawy chorobowe, można podać w celach leczniczych osobie chorej, wy­kazującej identyczne reakcje. Substancja zlikwiduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest homeopatia?

  Prekursorem homeopatii w świecie zachodnim był Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755-1843). Hahnemann urodził się w Miśni (Niemcy), studiował medycynę na uniwersytecie w Lipsku. Podczas studiów przeprowadził kilka ekspery­mentów nad korą chinowca, z której otrzymuje się chininę. Wynikiem prac...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest homeopatia?

  Homeopatia to metoda leczenia, polegająca na podawaniu pacjen­tom bardzo małych dawek leków, które w dużych ilościach wywołują reakcje podobne do objawów obserwowanych w leczonej chorobie. Idea homeopatii wyłoniła się z przekonania, że zewnętrzne oznaki choroby są dowodem na to, że organizm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są leki pochodzenia roślinnego?

  We współczesnej medycynie około jednej czwar­tej leków przepisywanych przez lekarzy jest pocho­dzenia roślinnego. Na przykład kora chinowca jest źródłem chininy - bezbarwnego, bezwonnego i bardzo gorzkiego alkaloidu, wykorzystywanego do leczenia malarii. Sok śmiertelnie trującego pokrzyka wilczej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /4 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijało się ziołolecznictwo?

  Człowiek od dawna wykorzystywał rośliny w celach leczniczych. Ich właściwości opi­sywano w książkach zwanych zielnikami. Pierwszy znany nam zielnik został napisany pra­wie 5000 lat temu przez (albo pod kierunkiem) chińskiego cesarza Szen Nunga. Książka nosiła tytuł Pen-tsao-king i zawierała opisy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się ziołolecznictwo?

  Ziołolecznictwo to tradycyjna metoda terapeutyczna polegająca na wykorzystaniu ziół w leczeniu chorób - znana w większości społeczeństw, a jednocześnie coraz popularniejsza forma medycyny alternatywnej. Wiele leków stoso­wanych we współczesnej medycy­nie jest pochodzenia roślinnego. Jednak zielarze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy medycyna rozwija się we właściwym kierunku?

  Postęp w naukach medycznych doprowadził do pojawienia się wielu wątpliwości natury etycznej. Czy medycyna rozwija się we właściwym kierun­ku? Czy ograniczone środki finansowe przeznacza się na rozwiązywanie najważniejszych problemów? Czy możliwości, jakie otwierają przed człowiekiem coraz to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /4 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie zaawansowanej technologii na oddziałach intensywnej terapii?

  Dzięki zaawansowanej technologii znajdującej za­stosowanie w nowoczesnych oddziałach intensyw­nej terapii, pacjenci z poważnymi uszkodzeniami ciała, lub dotknięci ciężką chorobą, mają dziś więk­sze szanse na przeżycie. Podczas procesu leczenia mogą być utrzymywani przy życiu przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Rysiu Dodano /31.01.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry