Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest transplantacja serca?

  Choroba serca uszkadza zwykle tylko dolne, pom­pujące części, czyli komory. Oznacza to, że czę­sto jedynie te części, wraz z głównymi zastawka­mi, muszą zostać wymienione. W takim wypadku trzeba połączyć mniej naczyń krwionośnych. Pobrane komory i zastawki przyszywa się do górnych części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie warunki musi spełniać biorca narządów?

  Czy każdemu pacjentowi można przeszczepić narządy? Nie u każdego pacjenta z chorym sercem czy ciężką chorobą nerek przeszczep przyniesie spodziewane efekty. U starszych i przewlekle cho­rych ludzi często wszystkie części ciała są w złym stanie. Choć przeszczepiony narząd może dobrze pracować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak znaleźć odpowiedniego dawcę narządów do transplantacji?

  Poważnym problemem w transplantologii jest zna­lezienie odpowiedniego dawcy. Czasami pacjenci muszą długo czekać na narząd, którego grupa tkan­kowa będzie na tyle bliska, by żywić nadzieję na powodzenie operacji. Pod uwagę trzeba brać także rozmiary narządu. Na przykład serce pochodzące od dużego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje przeszczepów?

  Od czasu do czasu jeszcze zdarza się, że informa­cje o operacji przeszczepienia narządu podają głów­ne wydania dzienników, szczególnie kiedy biorcą jest niemowlę albo małe dziecko, albo jeśli okres oczekiwania na dawcę był bardzo długi. Niektóre rodzaje transplantacji są jednak tak powszechne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest odrzucenie przeszczepu?

  Krew jest „tkanką płynną". W dużym szpitalu co­dziennie wykonuje się kilka „transplantacji" krwi - zwykle nazywanych transfuzjami. Przed transfu­zją krew należy odpowiednio dobrać. Trzeba ją wybrać z kilku rodzajów, w zależności od grupy i czynnika Rh, przefiltrować i odpowiednio przy­gotować...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy można pobrać narząd do przeszczepu?

  Pobranie narządów do transplantacji wymaga naj­częściej wyraźnego zezwolenia udzielonego albo przez pacjenta przed śmiercią, albo najbliższego krewnego po śmierci. Od niedawna w Polsce obo­wiązuje ustawa o przeszczepach narządów, według której można pobrać narządy do transplantacji od każdej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się transplantologia?

  Jeszcze nie tak dawno idea przesz­czepiania narządów zostałaby zaliczona do naukowej fantastyki. Jednak dziś liczba ludzi, którzy zawdzięczają życie transplanto­logii, gwałtownie się zwiększa. 3 grudnia 1967 roku cały świat wstrzymał oddech, gdy południowoafrykański kardio­chirurg, Christiaan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest śmierć mózgu?

  Przez długie wieki bicie serca uważano za podsta­wową oznakę życia. Kiedy serce przestaje bić, organizm umiera po kilku minutach. Jednak medy­cyna wykazała w dzisiejszych czasach, że serce, jak reszta organizmu, znajduje się pod kontrolą mózgu. To mózg zawiera esencję życia - świado­mość i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia kosmetyczna?

  Są sytuacje, w których poważne problemy natury psychicznej usprawiedliwiają przeprowadzenie operacji zmieniającej wygląd pacjenta, który po­zbędzie się w ten sposób kompleksów. Zmiana wyglądu zewnętrznego nie musi zapoczątkować radykalnych zmian w osobowości, uratować mał­żeństwo czy poprawić...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /4 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się chirurgia plastyczna?

  Chirurgia plastyczna jest ważną gałęzią współczesnej medycyny. Czasem zabiegi wykonuje się z przyczyn czysto kosmetycznych, częściej w celu odtworzenia uszkodzonych lub zniekształconych tkanek. Chirurgia plastyczna jest dziedziną medy­cyny zabiegowej, zajmującą się wprowa­dzaniem zmian w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Nelly Dodano /31.01.2012 Znaków /5 277

  praca w formacie txt

Do góry