Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jak dzielimy choroby psychiczne?

  Naukowcy dzielą choroby psychiczne na dwa rodzaje. Do pierwszego rodzaju należą cho­roby spowodowane uszkodzeniem albo chorobą mózgu; nazywamy je chorobami orga­nicznymi. Choroba Alzheimera, guzy mózgu czy porażenie mózgowe to przykłady chorób orga­nicznych. Choroby psychiczne, które nie mają tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest teoria Carla Junga?

  Carl Gustav Jung (1875-1961) także wywarł wiel­ki wpływ na psychoanalizę. Jego tezy są podobne do twierdzeń Freuda, choć różnią się w kilku istot­nych aspektach. Jung należał do kręgu współ­pracowników Freuda od 1906 roku, czyli od pierw­szych lat kształtowania się psychoanalizy. Od początku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /6 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie jest zastosowanie psychoanalizy w leczeniu chorób psychicznych?

  Jednym z najsłynniejszych powiedzeń Freuda było „objawy mają swoje znaczenie". Zamiast trakto­wać chorobę psychiczną tak jak szereg innych cho­rób, można spojrzeć na nią jak na próbę pokonania nieświadomych sił. Mogą one mieć formę prze­możnych uczuć agresji lub lęku. Ludzie zaczynają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Id, Ego, i Superego?

  Dzieci przychodzą na świat z wrodzonymi zacho­waniami instynktownymi, których źródłem, zda­niem Freuda, jest instancja struktury osobowości o nazwie id. Id działa na zasadzie hedonizmu, czyli dąży do przyjemności i unika przykrości, domaga się natychmiastowego zaspokajania wszelkich pragnień...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest libido?

  Psychoanaliza, podobnie jak inne współczesne teo­rie psychologiczne, dzieli proces rozwoju intelek­tualnego dziecka na trzy etapy. W każdym z nich zdobywamy kolejne umiejętności. Wczesne dzie­ciństwo to głównie okres rozwoju aparatu zmy­słów i sprawności fizycznej dziecka. Jest to czas gwałtownego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest Kompleks Edypa?

  Zasadniczy etap rozwoju seksualnego przypada między czwartym a szóstym rokiem życia dziec­ka. W tym czasie libido kieruje się na osoby rodzi­ców, zwykle płci przeciwnej: dziewczynka zaczy­na interesować się ojcem, chłopiec - matką. Dziecko może nie rozumieć doświadczanych przez siebie uczuć, ale...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest psychologia postaci?

  W opozycji do behawioryzmu stała przede wszystkim tak zwana psychologia postaci (Gestalt), szkoła, która powstała tuż przed pierwszą wojną światową. „Gestalt" w języku niemieckim oznacza „cały"; w przeciwieństwie do behawiorystów psy­cholodzy postaci byli zdania, że nie wszystkie aspekty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmuje się psychologia?

  Nie ma takich testów laboratoryj­nych, które mogłyby odzwierciedlić ludzkie myśli, zatem procesy umysłowe trzeba poznawać innymi sposobami: przez obserwację, introspekcję, badanie sprawności umysłowej oraz analizę zachowania. Psychologia jako niezależna gałąź nauki po­jawiła się dość późno...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polegają połączone badania mózgu?

  Wielu naukowców zajmujących się budową mózgu i układu nerwowego oraz lekarzy neurologów coraz powszechniej łączy różne metody badawcze w celu otrzymania dokładniejszych informacji na temat mózgu. Na przykład rezonans magnetyczny może wzbogacić wartość danych dostarczonych przez EEG. Ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega rezonans magnetyczny?

  Jedną z najnowszych metod wspomagających ba­dania nad mózgiem i innymi narządami jest rezo­nans magnetyczny (RM). Podobnie jak tomografia komputerowa pozwala on uzyskać kolorowe, trój­wymiarowe zdjęcia struktury mózgu. RM polega na wykrywaniu protonów (jąder wodoru) w badanym narządzie przy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Huzar Dodano /31.01.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt

Do góry