Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu twarzy?

  Większość urazów twarzy to złamania nosa, kości policzkowych lub szczęk. I w tym przypad­ku najlepiej wezwać pogotowie. Udzielając pierw­szej pomocy sprawdzamy, czy drogi oddechowe ofiary są drożne i czy oddycha ona bez przeszkód. Oczyszczamy jamę ustną pacjenta, wyjmując ew. wybite zęby lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu czaszki?

  O urazie czaszki informują różne objawy, na przyk­ład pojawienie się wgłębienia, krwawienia z ucha lub wydzieliny płynącej z nosa. Ratownik powi­nien spojrzeć w oczy chorego, by sprawdzić, czy źrenice mają identyczną wielkość. Nie należy podejmować prób czyszczenia ran, ale natychmiast wezwać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępujemy w wypadku urazu głowy?

  Urazów twarzy, głowy i szyi nie wolno lekceważyć ze względu na bliskość mózgu. W takim wypadku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Osoba niedoświadczona nie zawsze potrafi ocenić rzeczywisty rozmiar urazu ciała, a w przypadku głowy i jej okolic wszelkie zaniedbania mogą się okazać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze urazy stopy?

  Stopy składają się aż z 26 kości i 100 więzadeł, tworzących bardzo skomplikowany mechanizm. Do najczęstszych urazów należą zwichnięcie stawu skokowego i naciągnięcie ścięgna Achillesa. Wy­kręcona na nierównym podłożu silnie boląca, ob­rzęknięta i zasiniona stopa - to objawy zwichnię­cia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze złamania kończyny dolnej?

  Złamaniu najczęściej ulega kość udowa, kości pod­udzia oraz kości stopy. Ważne jest, aby po wy­padku szybko ocenić uszkodzenie, ponieważ jeśli rzeczywiście doszło do złamania kości, należy nie­zwłocznie wezwać karetkę. Chory nie powinien się ruszać, musi tylko spoczywać w jak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kurcz?

  Kurcz polega na bezwiednym, nadmiernym skur­czu grup mięśni, wywołanym przez różne bodźce i często powodującym uczucie bólu. Kurcze często nękają sportowców albo osoby uprawiające inten­sywne ćwiczenia fizyczne, ponieważ silne pocenie się zaburza równowagę elektrolitową w organi­zmie. Masaż...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są urazy więzadeł i ścięgien?

  Do najpospolitszych urazów okolicy kończyn dolnych należy zwichnięcie i naciągnięcie mięśni oraz zerwanie lub naderwanie więzadeł i ścięgien. Więzadła to mocne, elastyczne twory z tkanki łącz­nej, wzmacniające lub podtrzymujące różne na­rządy, między innymi stawy. Ścięgna to narządy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są najczęstsze urazy kolana?

  Kolano jest szczególnie narażone na urazy podczas uprawiania sportów. Chrząstka znajdująca się w dolnej części kości udowej i w górnej części kości piszczelowej może odłamać się podczas sil­nego skrętu nogi w kolanie albo upadku. Czasem złamaniu ulega rzepka kolanowa, co wywołuje ostry ból...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować przy złamaniu kości nadgarstka, dłoni i palców?

  Przy złamaniu kości nadgarstka, dłoni i palców często trudno dokładnie umiejscowić uraz, ponie­waż znajduje się tam wiele kości. Niezbędne jest wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Ratownik powinien owinąć całą chorą dłoń bandażem i ostrożnie unieść przedramię temblakiem, aby dłoń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postępować przy złamaniu łokcia?

  Główne objawy w różnych rodzajach złamań są identyczne. Jest to ból pojawiający się natychmiast po złamaniu, nasilający się przy próbach ruchu czy ucisku, całkowita utrata lub ograniczenie czynności ruchowych kończyny oraz zniekształcenie, obrzęk bądź ruchy patologiczne (występujące w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Andy Dodano /31.01.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt

Do góry