Medycyna /13 621 prac/

  • Ocena brak

    Tkanka mięśniowa gładka

    Mięśnie gładkie różnią się od mięśni poprzecznie prążkowanych przede wszystkim brakiem widocznego prążkowania. Ponadto czynność mięśni gładkich nie podlega woli i jest sterowana przede wszystkim przez układ nerwowy autonomiczny. W skład tkanki mięśniowej gładkiej wchodzą włókna mięśniowe...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /10 336

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przystosowanie jednostek ruchowych różnych typów do różnego rodzaju aktywności ruchowej

    Jednostki ruchowe różnych typów wykazują znaczne zróżnicowanie, zarówno w odniesieniu do cech włókien mięśniowych, jak i motoneuronów. Ta odmienność umożliwia wykonywanie przez mięśnie różnego typu ruchów. Wiąże się z tymwyspecjalizowanie jednostek różnych typów do udziału w różnego rodzaju...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 630

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Serce

    Serce człowieka jest narządem, który tworzą dwa przedsionki i dwie komory. Przedsionki - za pośrednictwem żył otrzymują krew z określonych regionów ciała, komory - działająjako pompa i za pośrednictwem tętnic umożliwiają przepływ krwi do określonych regionów ciała. Zastawki, zlokalizowane...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /571

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zmienność składu mięśni jako uwarunkowanie aktywności ruchowej

    Skład włókien mięśniowych (jednostek ruchowych) znajdujących się w mięśniu wiąże się z typem jego aktywności, np. udział w ruchach tonicznych lub fazowych. Skład mięśni jest przyczyną nie tylko znacznych różnic międzygatunko-wych, ale także ich zróżnicowania pomiędzy mięśniami u tego samego...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 100

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Drżenie mięśniowe

    Przebieg wszystkich ruchów nawet u zdrowych osób obciążony jest drżeniem, określanym jako drżenie fizjologiczne. Łatwo można się o tym przekonać, trzymając w wyciągniętej ręce drążek. Nawet jeżeli staramy się utrzymać nieruchomą pozycję ręki, można wyraźnie zaobserwować drżenie zakończenia...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 731

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wpływ długości mięśnia na przebieg skurczu

    Długość mięśnia jest jednym z czynników wpływających na przebieg skurczu. W znacznej części zakresu, w jakim zmienia się długość mięśnia, wraz ze wzrostem długości, aż do uzyskania optymalnej długości, zwiększa się także siła skurczu (pojedynczego, tężcowego zupełnego i niezupełnego). Po...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /3 463

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koordynacja czynności mięśni w czasie ruchów

    Koordynacja czynności mięśni zachodzi na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. U osoby niewytrenowanej badania elektromiograficzne wykazują, że podczas realizacji ruchów czynne są nie tylko mięśnie bezpośrednio zaangażowane w dany ruch, ale także pewną aktywność można stwierdzić w innych...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /1 574

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zróżnicowanie cech motoneuronów jednostek różnych typów

    Cechy motoneuronów jednostek ruchowych różnych typów są w znacznym stopniu zróżnicowane. Są tak dostosowane do cech włókien mięśniowych, że tworzą wraz z nimi sprawnie działającą jednostkę czynnościową. Zróżnicowanie cech skurczu różnych jednostek ruchowych znajduje odzwierciedlenie w czynności i...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 194

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nauczanie ruchów

    Proces nabywania sprawności ruchowej, jaki występuje w odniesieniu do aktywności sportowej, szczególnie w wyniku prowadzonego treningu szybkości, zręczności czy precyzji, wiąże się ze szczególną cechą układu nerwowego, jaką jest pamięć. Zdolność zapamiętywania i uczenia się należą do cech...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /2 876

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czynność jednostek ruchowych w czasie ruchów dowolnych

    Wykonywanie niemal wszystkich aktów motorycznych (w sporcie, pracy i życiu codziennym) wymaga działania z regulowaną siłą. Zarówno ruchy dowolne, jak i odruchy mogą się odbywać ze zróżnicowaną siłą, której regulacja opiera się na dwóch podstawowych mechanizmach: pierwszym jest włączanie do skurczu...

    Ocena / Przedmiot / Medycyna

    Autor /gruszka Dodano /20.05.2014 Znaków /4 489

    praca w formacie txt

Do góry