Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Jak praca prowadzi do stresu?

  W pracy często występują problemy, którym pra­cownik nie jest w stanie samodzielnie zaradzić. Należą do nich: zbyt mała powierzchnia przypa­dająca na jednego pracownika, złe warunki i orga­nizacja pracy lub nerwowa atmosfera, czy nawet molestowanie seksualne pracowników. Wszystkie te czynniki mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak bezpiecznie pracować przy komputerze?

  W wyniku długotrwałego wpatrywania się w moni­tor komputera może dojść do nadwerężenia mię­śni oczu u osób wrażliwych. Przeciążenia narządu wzroku można uniknąć, zachowując odpowiednią odległość od ekranu. Specjaliści twierdzą, że powinna ona wynosić około 59-60 cm, czyli 1,5 do 2...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest bierne palenie?

  Wdychanie dymu tytoniowego pochodzącego z papierosów wypalanych przez osoby trzecie (tzw. bierne palenie) stanowi jedno z poważniejszych zagrożeń dla zdrowia. Naukowcy stwierdzili, że „bierni palacze" podlegają zwiększonemu ryzyku raka płuc, astmy i rozedmy.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest legionella?

  Legionella jest chorobą bakteryjną, która została rozpoznana w 1976 roku w Filadelfii, gdzie spo­wodowała śmierć 29 osób. Źródłem choroby są bakterie Legionella Pneumophilia, które bardzo dobrze czują się w ciepłych i wilgotnych warun­kach, na przykład w przewodach klimatyzacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakie dolegliwości skarżą się ludzie pracujący w biurach?

  Niektórzy ludzie pracujący w nowoczesnych biu­rowcach, skarżą się na takie dolegliwości jak utra­ta energii, bóle głowy, zespół wysychania śluzówek oka, nosa, gardła, nudności, zaburzenia widzenia i stres. Przyczyny tego zjawiska nie zostały szcze­gółowo zbadane, jednak ich związek z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są choroby zawodowe?

  Praca zawodowa i niezdrowe środowisko pracy, czyli warunki, w jakich ją wykonujemy, mogą niekorzystnie wpłynąć na nasze zdrowie. Dolegliwości wynikające z charakteru wykonywanej pracy nazywamy chorobami zawodowymi. Ryzyko wystąpienia chorób związanych z wykonywanym zawodem można zmniej­szyć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak udzielić pomocy przy ataku serca?

  Atak serca jest stanem nagłym, wymagającym natychmiastowej opieki medycznej. Człowiekowi, który zgłasza silny ból w klatce piersiowej, jest blady i spocony, należy niezwłocznie udzielić fachowej pomocy medycznej. Zanim zjawi się lekarz, choremu trzeba zapewnić maksymalny spo­kój i komfort psychiczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zapobiegać zawałowi serca?

  Osoby zagrożone zawałem serca powinny zasto­sować się do zaleceń lekarza. Oznacza to zmianę dotychczasowego stylu życia, czyli rezygnację z niezdrowej diety oraz prowadzenie bardziej aktywnego trybu życia. Palacze papierosów powin­ni natychmiast zerwać z nałogiem, a chorzy na cukrzycę nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy ataku serca?

  Najważniejszym objawem ataku serca jest silny, ściskający lub piekący ból zlokalizowany w klat­ce piersiowej (najczęściej w okolicy zamostkowej) trwający od około pół godziny do godziny. Jeżeli nie zostanie przerwany interwencją medyczną, mo­że trwać znacznie dłużej i promieniować na inne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest zawał serca?

  Zawał serca może zakończyć się śmiercią. Jednak po zastosowaniu odpowiednich metod leczenia stan wielu pacjentów poprawia się tak znacznie, że mogą oni kontynu­ować normalne życie. Stosowanie odpowiedniej profilaktyki może zmniejszyć ryzyko zachorowania. Serce jest pompą mięśniową, pobudzaną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /Reczek Dodano /31.01.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt

Do góry