Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie oponowe

  Gałęzie oponowe (rr. meningei) do opony twardej; kierują się one przez szczelinę oczodołową górną lub przez oddzielny kanalik w skrzydle większym kości klinowej (otwór opono wo-oczodołowy, foramen meningo-orbitale). Prawie stale zespalają się one z gałęzią czołową t. oponowej środkowej. Przez...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica środkowa siatkówrki

  Jest to tętniczka bardzo drobna, jednak ma duże znaczenie dla czynności oka, ponieważ zaopatruje wewnętrzne warstwy siatkówki. Jest to pierwsza gałąź t. ocznej odchodząca z jej początkowej części, często jeszcze w przejściu przez oponę twardą. Czasem jednak może ona odchodzić znacznie dalej z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie zatoki jamistej

  Gałęzie zatoki jamistej (rami sinus caueniosi). Są to przeważnie liczne drobne naczyńka zaopatrujące zwój półksiężycowaty n. trójdzielnego, przysadkę mózgową oraz ściany zatoki jamistej. Niektóre z tych gałązek zespalają się z t. oponową środkową.

  Część końcowa t. szyjnej wewnętrznej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica oczna

  T. oczna (a. ophthalmica). Nazwa tętnicy wskazuje tylko na część obszaru jej rozgałęzienia — oko. W rzeczywistości zaopatruje ona znacznie więcej, mianowicie całą zawartość oczodołu (wraz z mięśniami, tkankę tłuszczową itd.), zatokę klinową, komórki sitowe i błonę śluzową prawie całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź szyjno-bębenkowa

  Gałąź szyjno-bębenkowa (ramus caroticotympanicus). Jest to drobne naczynie odchodzące w obrębie kanału t. szyjnej i biegnące przez kanalik kostny tejże nazwy do dna jamy bębenkowej, gdzie rozprzestrzenia się w błonie śluzowej. W sieci tętniczej błony śluzowej zespala się on z pozostałymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica strzemiączkowa

  T. strzemiączkowa,  pierwotna tętnica ssaków, u człowieka w pełni rozwoju występuje tylko u zarodka 12—20 mm długości. Odchodzi ona z t. szyjnej wewTiętrznej w pobliżu podstawy czaszki, kieruje się do przodu i przenika przez jamę bębenkową między zawiązkami obu odnóg strzcmiączka. Temu właśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /2 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy szyjnej wewnętrznej

  W rzadkich przypadkach t. szyjna wewnętrzna jest bardzo cienka. Rzadko też może jej całkowicie brakować z jednej strony, a wówczas zastępują ją gałęzie tętnicy przeciwległej lub też gałęzie t. szczękowej tej samej strony, które przez otwór owalny lub okrągły wstępują do jamy czaszki.

  Czasem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, położenie tętnicy szyjnej wewnętrznej

  W swym początkowym odcinku w obrębie trójkąta t. szyjnej układa się ona bocznie oraz nieco ku tyłowi od t. szyjnej zewnętrznej. Zaraz powyżej jednak w przestrzeni przygardłowej zachowując swe położenie tylne przesuwa się przyśrodkowo.

  W dalszym swym przebiegu tętnica biegnie przez cały...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica szyjna wewnętrzna

  T. szyjna wewnętrzna (a. earotis interna) zaopatruje przednią część mózgowia, oko i jego narządy dodatkowe oraz wysyła gałęzie do czoła i nosa. ]

  U swego początku z t. szyjnej wspólnej t. szyjna wewnętrzna i zewnętrzna u dorosłego człowieka są mniej więcej tej samej grubości, jeżeli pominiemy j...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka tętnicy szyjnej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt

Do góry