Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Odmiany t. tarczowej górnej i jej gałęzi

  Brak tętnicy tarczowej górnej lub jej gałęzi gruczołowych jest dosyć rzadki; w przypadkach tych t. tarczowa dolna jest silniej rozwinięta. Częściej t. tarczowa górna jest bardzo słaba i przedłuża się głównie tylko w krtaniową górną. Początek t. tarczowej górnej mniej więcej tylko w 60% leży...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź podgnykowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa

  Gałąź mostkowo-obojczykowo-sutkowa (ramus sternocleidomastoideus) kieruje się bocznie i ku dołowi do dolnej części mięśnia tejże nazwy. Gałąź ta krzyżuje powierzchnię przednią t. szyjnej wspólnej i stąd wynika jej znaczenie praktyczne przy odsłanianiu tej tętnicy. Naczynie to nieraz brakuje lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy szyjnej

  Bardzo rzadko t. szyjna zewnętrzna w ogóle nie występuje i wówczas wszystkie jej gałęzie odchodzą od t. szyjnej wspólnej, która przedłuża się w t. szyjną wewnętrzną.

  W warunkach prawidłowych t. szyjna zewnętrzna od strony przyśrodkowej krzyżuje brzusiec tylny m. dwubrzuścowego oraz m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie boczne tętnicy szyjnej zewnętrznej

  Gałęzie boczne t. szyjnej zewnętrznej, zwłaszcza trzy przednie, mają skłonność do łączenia się we wspólne pnie początkowe po dwie lub nawet większą liczbę gałęzi. T. tarczowa górna, językowa i twarzowa zazwyczaj rozpoczynają się samodzielnie (79%). Niezbyt rzadko jednak początki t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unerwienie tętnicy szynej zewnętrznej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, koniec, położenie TĘTNICY SZYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ

  Z ogólnego kierunku przebiegu t. szyjnej wspólnej i t. szyjnej wewnętrznej t. szyjna zewnętrzna odchyla się przyśrodkowo i do przodu, biegnąc w kierunku kąta żuchwy. Dopiero w górnym odcinku w dole zażuchwowym objęta miąższem gruczołu przyusznego układa się bocznie od t. szyjnej wewnętrznej . U...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICA SZYJNA ZEWNĘTRZNA

  Pod względem budowy ściany t. szyjna zewnętrzna (a. carotis cxltrud) należy w zasadzie do naczyń typu mięśniowego; tylko w jej początkowym odcinku zaznacza się jeszcze typ sprężysty.

  Już u swego początku zaczyna ona oddawać gałęzie boczne, odwrotnie niż t. szyjna wewnętrzna, której pierwsza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica środkowa mózgu

  T. środkowa mózgu (a. cerebri media). Jest ona najsilniejszą gałęzią t. szyjnej wewnętrznej i jej bezpośrednim pizedłużeniem. Kieruje się bocznie do dołu bocznego mózgu i dalej w bruździe bocznej rozgałęzia się na powierzchni bocznej płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego.

  Zaopatruje ona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ

  Niezależnie od połączeń między gałęziami t. szyjnej wewnętrznej (np. łuki powiekowe), wytwarza ona zespolenia: 1) z tętnicą strony przeciwległej za pośrednictwem koła tętniczego mózgu oraz t. nadbloczkowej; 2) z t. szyjną zewnętrzną za pośrednictwem połączeń między: a) t. twarzową a t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry