Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica podniebienna

  T. podniebienna wstępująca (a. palalina ascenderis). Jest to mała gałąź często odchodząca od t. gardłowej wstępującej lub szyjnej zewnętrznej. Tętnica biegnie na m. rylcowo-gardłowym, następnie z n. językowo-gardłowym między m. rylcowo-gardłowym a rylcowo-językowym, później na zwieraczu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź migdałkowa

  Gałąź migdałkowa (ramus tonsillaris). Również i to naczynie jest zmienne, zwłaszcza pod względem swego początku. Czasem odchodzi bezpośrednio z t. twarzowej, czasem z t. podniebiennej wstępującej. W niektórych przypadkach właściwa gałąź migdałkowa nie występuje i zastępują ją gałązki t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podbródkowa

  T. podbródkowa (a. submentalis). Jest to największa z gałęzi szyjnych t. twarzowej. Odchodzi ona od niej w miejscu, gdzie tętnica ta obejmuje podstawę żuchwy, po czym pod m. żuchwowo-gnykowym, między nim a gruczołem podżuchwowym, kieruje się do przodu do okolicy bródki. T. podbródkowa zaopatruje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka języka

  Stanowi ona końcowy odcinek t. językowej począwszy od przedniego brzegu m. gnykowo-językowego i kieruje się do wierzchołka języka. W przebiegu sw\m między m.bródkowo-języko-wvm a podłużnym dolnym w całej swej długości układa się w liczne zgięcia, w których zdobywa długości zapasowe, konieczne w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica twarzowa

  W dalszym wężowatym przebiegu na twarzy (przy czym tętnica wyprostowuje się podczas otwierania ust) kieruje się ona do przodu i ku górze do przyśrodkowego kąta oka, gdzie zespala się z t. grzbietową nosa (z t. ocznej). Ogólny kierunek tętnicy tworzy tu słaby łuk wypukły ku dołowi; ku tyłowi °d...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica pod językowa

  Jako naczynie bardzo zmiennej grubości odchodzi ono od t. językowej przy przednim brzegu m. gnykowo-językowego. Biegnie ona w przedłużeniu swego naczynia macierzystego do przodu na dnie jamy ustnej w szczelinie między 11. żuchwowo-gnykowym a bródko wo-gny ko wy m. Położona pod ślinianką podjęzykową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica językowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie grzbietowe języka

  Gałęzie grzbietowe języka (rami dorsales linguae). Kierują się one ku górze do nasady języka w liczbie 2 lub 3, rzadziej jako jedno silniejsze pojedyncze naczynie. Naczynia te odgałęziają się na poziomie rogów mniejszych kości gnykowej po stronie przyśrodkow ej m. gnykowo-językowego. Dochodzą one...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krtaniowa górna

  T. krtaniowa górna (a. laryngea superior). T. krtaniowa górnajest głów-nym z trzech naczyń zaopatrujących krtań. Dwa pozostałe, gałąź pierścienno-tarczowa (z t. tarczowej górnej), a zwłaszcza t. krtaniowa dolna (z t. tarczowej dolnej) biorą mały tylko udział w zaopatrzeniu tego narządu. Jako silna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź pierścieńno-tarczowa

  Gałąź pierścieńno-tarczowa (ramus cricothyreoideus) odchodzi z t. tarczowej górnej nieco poniżej jej początku; biegnie ona na m. picrścienno-tarczowym w kierunku przyśrodkowym i na więzadle pierścienno-tarczowym zespala się ze swoim partnerem strony przeciwległej. Z tego poprzecznego zespolenia 1—2...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /581

  praca w formacie txt

Do góry