Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica podniebienna większa

  T. podniebienna większa (a. palatina major) wychodzi z kanału podnie-biennego przez otwór podniebienny większy i w rowkach kostnych biegnie do przodu na podniebieniu twardym ściśle przylegając do okostnej. Jedna z gałązek przez dół i kanał przysieczny zespala się z jedną z tt. nosowych tylnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kanału skrzydłowego

  T. kanału skrzydłowego (a. canalis plerygoidei). Jest to nieznaczna gałąź często odchodząca od poprzedniej; kieruje się ona przez kanał skrzydłowy ku tyłowi i zespala się z t. gardłową wstępującą i rylcowo-sutkową. Zaopatruje ona górną część gardła, trąbkę słuchową oraz jamę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź żuchwowo-gnykowa

  Gałąź żuchwowo-gnykowa (ramus mylohyoideus), długie i cienkie naczynie, które odgałęzia się u wejścia tętnicy do kanału kostnego; razem z nerwem tejże nazwy biegnie ona wzdłuż kresy żuchwowo-gnykowej do przodu i ku dołowi na dolnej pn. wierzchni m. żuchwowo-gnykowego i zaopatruje mięśnie tej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice skroniowe głębokie

  Przeważnie występują w liczbie dwóch, przedniej (anterior) i tylnej (posltrior). Kierują się one ku górze, tylna między częścią łuskową kości skroniowej a m. skroniowym, który odżywia, przednia między skrzydłem większym kości klinowrej a tymże mięśniem. Skroniowa przednia przez kanał...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica zębodołowa górna tylna

  T. zębodołowa górna tylna (a. aheolaris superior posterior). Jedno lub kilka naczyniek odgałęzia się od t. szczękowej na guzie szczęki często wspólnie z t. pod-oczodołową. Biegną one na powierzchni podskroniowej szczęki i wnikają przez otwory zębodołowe i odpowiadające im kanaliki kostne do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź czołowa

  Gałąź czołowa (ramus frontalis) jest silniejsza z obu gałęzi końcowych; biegnie ona w kierunku kąta klinowego kości ciemieniowej i dalej do przedniego dołu czaszki. Przez szczelinę oczodołową górną lub też bocznie od niej przez oddzielny kanalik w skrzydle większym kości klinowej (foramen...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica zębodołowa dolna

  T. zębodołowa dolna (a. aheolaris infeńor), Jest to silna gałąź odchodząca z t. szczękowej po przeciwnej stronie t. oponowej środkowej; kieruje się ona ku dołowi i do przodu, biegnąc między gałęzią żuchwy a m. skrzydłowym przyśrodkowym. Następnie przez otwór żuchwy wstępuje do kanału...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica oponowa środkowa

  Jest to przeważnie najsilniejsza gałąź t. szczękowej oraz najsilniejsza z tętnic zaopatrujących oponę twardą. Ku tyłowi od głowy żuchwy kieruje się ona prawie pionowo ku górze. U swego początku obejmują ją oba korzenie n. uszno-skroniowego. Razem z gałęzią oponową  n. żuchwowego przez otwór...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź oponowa dodatkowa

  Gałąź oponowa dodatkowa (ramus meningeus accessorius) odchodzi jeszcze na zewnątrz czaszki od t. oponowej środkowej lub też często od t. szczękowej. Odgałęzienia jej odżywiają mięśnie skrzydłowe, trąbkę słuchową, dżwigacz i napinacz podniebienia, jak również zwój półksiężycowaty i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica jarzmowo-oczodołowa

  T. jarzmowo-oczodołowa w jednej trzeciej części przypadków odchodzi z gałęzi czołowej t. skroniowej powierzchownej. T. skroniowa środkowa może czasem odchodzić z t. szczękowej. Podział t. skroniowej powierzchownej na obie gałęzie końcowe czasem może się znajdować poniżej łuku jarzmowego, a...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt

Do góry