Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica przednia okalająca ramię

  Mniej więcej na tej samej wysokości co t. podlopatkowa z dalszego odcinka t. pachowej (z jej bocznej ściany) odchodzą samodzielnie dwie gałęzie obejmujące szyjkę chirurgiczną kości ramiennej; są to obie tętnice okalające ramię. T. przednia okalająca ramię pod m. kru-czo-ramiennym i głową krótką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa najwyższa

  Jest to drobna i zmienna tętniczka  odchodząca powyżej m. piersiowego mniejszego. Kieruje się ona ku dołowi i przyśrodkowo między m. piersiowy większy a mniejszy i zaopatruje m. pod-obojęzykowy, górne pasma m. zębatego przedniego oraz i przestrzeń międzyżebrową. Naczynie to zespala się z górnymi tt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa boczna

  Odchodzi ona przeważnie po-niżej m. piersiowego mniejszego i biegnie ku dołowi oraz przyśrodkowo, krzyżując od przodu n. łokciowy i ż. pachową. Rozgałęzia się ona na m. zębatym przednim głównie w 2 do 5 przestrzeni międzyżebrowej oraz swymi gałęziami sutkowymi bocznymi (rami mammańi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piersiowo-grzbietowa

  T. piersiowo-grzbietowa (a. thoracodorsalis) stanowi przednią gałąź końcową t. pod łopatkowej. Biegnie ona między m. zębatym przednim a m. najszerszym grzbietu i oddaje do nich gałęzie, jak również do m. obłego większego. Zespala się ona z tt. międzyżebrowymi, a u dolnego kąta łopatki z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy

  T. pachowa razem z towarzyszącą jej żyłą pachową, naczyniami chłonnymi i pniami nerwowymi splotu ramiennego w swym przebiegu przez jamę pachową tworzy główną drogę łączącą tułów (i szyję) z ramieniem. Twory te stanowią powrózek naczyniowo-nerwowy jamy pachowej. T. pachowa wyznacza główny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

 • Ocena brak

  Tętnica tarczowa dolna

  T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior) odchodzi z pnia tarczowo-szyjnego. Wpierw wstępuje ona ku górze% potem na wysokości 6 kręgu szyjnego poziomo zagina się przyśrodkowo i od tyłu swymi gałęziami gruczołowymi dochodzi do tarczycy. Oprócz gałęzi do gardła, przełyku, tchawicy i sąsiednich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poprzeczna szyi

   T. poprzeczna szyi (a. transiersa coli i) jest trzecią gałęzią odchodzącą z pnia tarczowo-szyjnego. Podobnie jak poprzednia poprzecznie krzyżuje ona szyję tylko na wyższym poziomie i po dojściu do m. czworobocznego dzieli się na tjałąż powierzchowną (ramus superficialis). wstępującą w obręb...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica pachowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kręgowa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt

Do góry