Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Gałęzie moczowodowe

  Gałęzie moczowodowe (ramiureterici) zaopatrujące górny odcinek moczowodu mniej więcej do miejsca skrzyżowania z t. jądrową czy jajnikową. Gałązka wstępująca odżywia powierzchnię przednią miedniczki nerkowej, gałązka zstępująca — sam moczowód. Zespala się ona z gałązkami moczowodowymi t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie torebki tłuszczowej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica jądrowa

  Obie te tętnice dawniej objęte wspólną nazwą tt. nasiennych wewnętrznych (aa. sper-maticae internae) są naczyniami długimi i cienkimi.

  U mężczyzny podobnie jak u kobiety odchodzą one pod ostrym kątem z przedniego obwodu aorty brzusznej poniżej tt. nerkowych. Wysokość odejścia odpowiada drugiemu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /2 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadnerczowa środkowa

  T. nadnerczowa środkowa (a. suprarenalis media). Jest ona naczyniem parzystym odchodzącym ze ściany bocznej aorty przeważnie między początkiem pnia trzewnego a początkiem t. krezkowej górnej.

  Poprzeczny przebieg naczynia na odnodze przepony jest krótki po stronic lewej; po prawej tętnica jest dłuższa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź grzbietowa tętnicy lędźwiowej

  Gałąź grzbietowa (ramus dorsalis) rozpoczyna się między wyrostkami poprzecznymi kręgów lędźwiowych i kieruje się ku tyłowi do mięśni i skóry grzbietu; oddaje ona gałąź rdzeniową (ramus spinalis) do kości oraz odpowiedniego odcinka rdzenia kręgowego i jego opon.

  Z pierwszej i drugiej, a często...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nadnerczowa górna

  >

  We wczesnych stadiach embrionalnych nadnercze jest głównym obszarem zaopatrzenia tętnicy. Początkowo więc tt. przeponowe należały do parzystych gałęzi trzew-nych aorty.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice lędźwiowe

  Analogicznie do tt. międzyżebrowych tylnych, których są dalszym ciągiem, tt. lędźwiowe przeważnie w liczbie czterech (I IV) pod prostym kątem odchodzą symetrycznie z powierzchni tylnej aorty. Przebiegają one na trzonach odpowiednich kręgów lędźwiowych, pierwszego do czwartego, w kierunku bocznym;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przeponowa

  Parzyste tt. przeponowe odchodzą z aorty na wysokości 12 kręgu piersiowego tuż poniżej przejścia aorty przez przeponę i powyżej t. trzewnej. Przebiegają one na dolnej stronie części lędźwiowej przepony ku górze, do przodu i bocznie: prawa ku tyłowi od ż. głównej dolnej, lewa często ku tyłowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie aorty brzusznej

   Gałęzie aorty brzusznej zaopatrują zarówno ściany jamy brzusznej, jak i jej zawartość; dlatego też, podobnie jak w aorcie piersiowej, odróżniamy gałęzie ścienne i gałęzie trzewne. O ile pierwsze są zawsze parzyste, o tyle drugie zależnie od symetrycznego czy asymetrycznego układu narządów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /3 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aotra piersiowa

  Z aorty piersiowej odchodzą liczne, choć stosunkowo małe naczynia; część z nich zaopatruje trzewa (rami viscerales)3 część ściany klatki piersiowej (rami jwietales). Do pierwszych zaliczamy: 1) gałęzie oskrzelowe (rami bronchiales), przeważnie dwie lewe i jedna prawa, odchodzące z górnego odcinka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt

Do góry