Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Zespolenia tętnicy biodrowej wewnętrznej

  Układ gałęzi t. biodrowej wewnętrznej łączy się z układem strony przeciwległej za pośrednictwem licznych, chociaż przeważnie drobnych zespoleń między różnymi gałęziami stron obu.

  Oprócz tego każdy obszar zaopatrzenia gałęzi t. biodrowej wewnętrznej ma również liczne zespolenia z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i położenie tętnicy biodrowej wewnętrznej

  Zstępując do miednicy małej t. biodrowa wewnętrzna kieruje się ku dołowi i nieco do tyłu. Do przodu od niej przebiega moczowód, a u kobiety leży również jajnik i lejek jajowodu; ku tyłowi towarzyszy tętnicy ż. biodrowa wewnętrzna i leży pień nerwowy lędźwiowo-krzyżowy oraz m. gruszkow:aty;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wewnętrzna

  T. biodrowa wewnętrzna (a. iliaca interna ) zaopatruje ściany i trzewa miednicy, części płciowe zewnętrzne, okolicę kroczową oraz część tylno-przyśrodkową uda. Jest ona naczyniem grubym (około 8—9 mm) i krótkim, u dorosłego jednak słabszym niż t. biodrowa zewnętrzna. Długość naczynia mierzy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy biodrowej

  O zmienności położenia początku t. biodrowej wspólnej, czyli końca aorty brzusznej. Widzieliśmy, że koniec ten wykazuje duże wahania osobnicze, przesuwając się ku górze i ku dołowi. Zmiennym jest również koniec dolny t. biodrowej wspólnej, czyli miejsce jej rozdwojenia. Jak już zaznaczono...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna

  T. biodrowa wspólna (a. iliaca communis) oprócz narządów miednicy jest głównym naczyniem zaopatrującym kończynę dolną, chociaż topograficznie do niej nie należy.

  Początek, przebieg, koniec. Początek tętnicy odpowiada miejscu podziału aorty (wysokość dolnej trzeciej części trzonu 4 kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna wymiary

  Średnica tętnicy wynosi przeciętnie 11 mm (8—14 mm), przy czym u dorosłego obustronnie jest ona mniej więcej ta sama i rzadko tylko tętnica prawa jest grubsza niż lewa. Stosunki te są inne u starszych płodów, noworodków i małych dzieci; u nich przeważa grubość tętnicy prawej i asymetria ta odnosi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa wspólna położenie

  Do przodu obie tętnice przykryte są otrzewną oraz jelitami. Lewe naczynie krzyżuje t. krezkowa dolna. Naczynia jądrowe i jajnikowe obustronnie biegną bocznie od tt. biodrowych wspólnych. Moczowód lewy najczęściej krzyżuje koniec dolny t. biodrowej wspólnej, natomiast moczowód prawy — t. biodrową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica lędźwiowa najniższa

  T. lędźwiowa najniższa (a. lumbalis ima) pod względem przebiegu odpowiada innym tt. lędźwiowym, jest tylko od nich słabsza. Biegnie ona na 5 kręgu lędźwiowym i tak jak tamte oddaje gałąź grzbietową i rdzeniową. Zespala się ona z gałęzią lędźwiową t. biodrowo-lędźwiowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krezkowa górna

  T. krezkowa górna (a. mesenterica superior) odcłiodzi z aorty poniżej pnia trzewnego. Zaopatruje ona: dolną część dwunastnicy i głowę trzustki (a. pancreaticoduodenalis in/.)y jelito czcze i kręte (aa. jejunales et ilei)% jelito ślepe i wyrostek robaczkowy (a. ileo-colica et a. appendicis lermiformis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krzyżowa pośrodkowa

  T. krzyżowa pośrodkowa (a. sacralis mediana) jest przedłużeniem aorty i reprezentuje jej uwsteczniony odcinek miedniczny; wspominaliśmy o niej poprzednio . Nieparzysta, rozpoczyna się ona tuż powyżej kąta podziału aorty z jej tylnej ściany i kończy się w kłębku guzicznym na wierzchołku kości...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /956

  praca w formacie txt

Do góry