Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICA PISZCZELOWA TYLNA

  T. piszczelowa tylna (a. tibialis posterior) przeważnie silniejsza od przedniej jest tylnym odgałęzieniem powstałym z rozdwojenia t. podkolanowcj i w jej przedłużeniu biegnie ku dołowi. Rozpoczyna się ona na poziomie łuku ścięgnistego m. płaszczko-watego i kończy u wejścia do kanału kostki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wsteczna piszczelowa tylna

  T. wsteczna piszczelowa tylna (a. recurrens tibialis posterior) bardzo często nie występuje. Jako niewielka gałąź odchodzi ona z początkowego odcinka t. piszczelowej przedniej przed jej przejściem przez błonę międzykostną do komory prostowników; czasem odchodzi z t. podkolanowej (io%), nieraz z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wsteczna piszczelowa przednia

  T. wsteczna piszczelowa przednia (a. recurrens tibialis anterior) odchodzi z t. piszczelowej przedniej zaraz po przejściu przez błonę międzykostną. Tętniczka ta kieruje się ku górze na kłykciu bocznym piszczeli między włóknami m. piszczelowego przedniego. Rozgałęzia się ona na powierzchni przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kostkowa przednia przyśrodkowa

  T. kostkowa przednia przyśrodkowa (a. malleolaris anterior medialis) odgałęzia się nieco powyżej stawu skokowego górnego lub na poziomie szczeliny stawowej, lub nawet poniżej od t. grzbietowej stopy; przechodzi ona do tyłu od ścięgna m. piszczelowego przedniego na kostkę przyśrodkową piszczeli. Na jej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica kostkowa przednia boczna

  T. kostkowa przednia boczna (a. malleolaris anterior lateralis) odchodzi zazwyczaj nieco wyżej niż poprzednia i biegnie do tyłu od ścięgna prostownika długiego palców na kostkę boczną strzałki. Łączy się ona z gałęzią przeszywającą t. strzałkowej i zespalając się z sąsiednimi gałązkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa przednia

  T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jest przednią gałęzią powstałą z rozdwojenia t. podkolanowej. Rozpoczyna się ona poniżej m. podkolanowego przy łuku ścieg-nistym m. płaszczkowatego i kończy na wysokości troczka dolnego prostowników goleni , gdzie przechodzi w t. grzbietową stopy; w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy piszczelowej

  W swym przebiegu na goleni tętnica biegnie głęboko wzdłuż brzegu bocznego m. piszczelowego przedniego, który może uchodzić za mięsień towarzyszący tętnicy; tylko w dolnej części przylega ona bezpośrednio do kości piszczelowej nie oddzielona od niej mięśniem. Wzdłuż bocznego obwodu tętnicy u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE PODUDZIA

  Z obu gałęzi końcowych t. podkolanowej t. piszczelowa tylna biegnie w przedłużeniu pnia, t. piszczelowa przednia natomiast więcej się od niego odchyla. Obie zaopatrują podudzie. T. piszczelowa przednia szybko przechodzi do komory przedniej (prostowników) goleni , t. piszczelowa tylna (razem ze swą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć stawowa kolana

  Odpowiednio do wielkości stawu kolanowego zaopatrujące go tętnice są stosunkowo duże i liczne. Z wyjątkiem t. środkowej kolana podążającej do tylnej ściany torebki stawowej wszystkie pozostałe na przedniej stronie stawu tworzą silną sieć tętniczą. Jest ona położona podpowięziowo na dolnym...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć rzepki

  Tętnice kolana, biorące udział w sieci stawowej, oddają gałązki do okostnej rzepki, na której i dokoła której wytwarzają sieć tętniczą rzepki. Jest ona przykryta powięzią podskórną oraz kaletkami maziowymi przedrzepkowymi. Sieć ta powoduje silny wylew występujący w wyniku złamań...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry