Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  TĘTNICE STOPY

  Stopę zaopatrują: a) t. grzbietowa stopy, przedłużenie t. piszczelowej przedniej oraz b) tt. podeszwowe, przyśrodkową i boczna, gałęzie końcowe t. piszczelowej tylnej. Dodatkowo dochodzą do stopy gałęzie tętnic wyżej położonych, zwłaszcza piętowe t. piszczelowej tylnej i strzałkowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa przednia

  T. piszczelowa przednia (a. tibialis anterior) jako przednia gałąź końcowa t. podkolanowej odchodzi poniżej dolnego brzegu m. pod kolanowego. Przenika ona przez górny otwór błony międzykostnej goleni i biegnie wzdłuż jej przedniej powierzchni ku dołowi, dochodząc aż do grzbietu stopy. Tętnica jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica piszczelowa tylna

  T. piszczelowa tylna (a. tibialis posterior) zwykle silniejsza od poprzedniej jest właściwym przedłużeniem t. podkolanowej. Rozpoczyna się ona w przejściu pod łukiem ścięgnistym m. płaszczkowatcgo, biegnie na głębokich zginaczach goleni i kończy się w przejściu na podeszwę stopy na powierzchni...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierścień tętniczy okolicy kostek

  Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Z tyłu t. piszczelowa tylna zespala się z t. strzałkową jedną lub kilkoma gałęziami łączącymi. Z przodu łączą się z sobą gałęzie t. piszczelowej przedniej. Dlatego też na wysokości kostek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć piętowa

  Powyższy pierścień tętniczy okolicy kostek jest wzmocniony dalszą siecią naczyniową, która obejmuje guz piętowy od tyłu, od strony przyśrodkowej oraz bocznej. W utworzeniu tej sieci biorą głównie udział: 1) gałęzie piętowe t. piszczelowej rylnej oraz 2) gałęzie piętowe t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć kostki bocznej

  Sieć kostki bocznej (rete malleolare lalerale) powstaje głównie: 1) z t. kostkowej przedniej bocznej wraz z 2) gałęzią przeszywającą t. strzałkowej oraz 3) z gałęzi kostki bocznej t. strzałkowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć kostki przyśrodkowej

  Sieć kostki przyśrodkowej (rete malleolare mediale) tworzą głównie: 1) t. kostkowa przednia przyśrodkowe oraz 2) gałąź kostki przyśrodkowej t. piszczelowej tylnej, które na wolnej powierzchni kostki licznie zespalają się z sobą.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNIC PODUDZIA

  Na goleni odróżniamy dwa układy tętnicze: 1) jeden przedni, który reprezentuje t. piszczelowa przednia: 2) drugi tylny, składający się z t. piszczelowej tylnej i t. strzałkowej. Ostatnia, zazwyczaj o połowę cieńsza od poprzedniej, stanowi drogę pośrednią w stosunku do obu dróg tt. piszczelowych i w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź kostki bocznej

  Gałąź kostki bocznej (ramus malleolaris lateralis) jest niewielkim naczyniem często odchodzącym z gałęzi łączącej; krzyżuje ona stronę tylną więzozrostu piszcze-lowo-strzałkowego i rozgałęzia się na kostce bocznej. Wspólnie z t. kostkową przednią boczną wytwarza sieć kostki. Często jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź łącząca

  Gałąź łącząca (ramus communicans) odchodzi z odcinka końcowego t. strzałkowej przykryta ścięgnem zginacza długiego palucha. Biegnie ona poprzecznie w kierunku t. piszczelowej tylnej, z którą się łączy. Poza tym rozgałęzia się ona na tylnej powierzchni stawu skokowego górnego i na piszczeli...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry