Medycyna /13 621 prac/

 • Ocena brak

  Żyła kątowa

  Ż. kątowa (v. anguluris). Początkowy odcinek ż. twarzowej ma nazwę ź. kątowej, która zespala się z ż. nosowo-czołową. początkowym odcinkiem ż. ocznej górnej; o znaczeniu tego połączenia mowa była poprzednio. Do przodu od nasady nosa poprzecznym zespoleniem ż. kątowa łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła nadbloczkowa

  Ż. nadbloczkowa (v. supratrachlearis ) i z. nadoczodołowa (v. supraorbitalis). Z połączenia obu tych żył powstaje ż. kątowa. Ź. nadbloczkowa wychodzi z sieci żylnej przedniej części sklepienia czaszki; często jest żyłą pojedynczą i wówczas nieraz uchodzi do lewej ż. kątowej. /. nadoczodołowa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyły powiekowe

  Żż. powiekowe (w. palpebraUs) górne i dolne wychodzą z odpowiedniej powieki; górna uchodzi do ż. kątowej, dolna niżej do ż. twarzowej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła głęboka twarzy

  Ż. głęboka twarzy (v.faciei profunda), silna gałąź biegnąca na m. policzkowym i>d tyłu do przodu: żyła ta łączy ż. twarzową z ż. zażuchwową oraz ze splotem skrzydłowym.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWIERZCHOWNE ŻYŁY GŁOWY I SZYI

  Powierzchowne żyły głowy i szyi rozpoczynają się w sieci żylnej na sklepieniu czaszki. Z sieci tej obustronnie cztery pnie zbiorcze — ż. twarzowa, ż. skroniowa powierzchowna (gałąź ż. zażuchwowej uchodzącej do ż. twarzowej), ż. uszna tylna i ż. potyliczna — kierują się ku dołowi z każdej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła twarzowa

  Z. twarzowa (v. jadali5) pod względem obszaru rozprzestrzenienia odpowiada większej części t. szyjnej zewnętrznej. W okolicy kąta żuchwy, w pobliżu swego ujścia przyjmuje ona ż. zażuchwową która stanowi silny tylny dopływ ż. twarzowej. Na zewnętrznej stronie m. policzkowego znajduje się silne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kierunek odpływu krwi żylnej z oczodołu

  W warunkach prawidłowych odpływ krwi żylnej z oczodołu odbywa się przypuszczalnie zarówno w kierunku powierzchownych żył twarzy (przez ż. kątową), jak również w głąb do zatoki jamistej (przez ż. oczną). Jeżeli bowiem zachodzą większe wahania ciśnienia w układzie krążenia jamy czaszki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zyła oczna górna

  Z. oczna górna (v. ophlhalmica superior). Rozpoczyna się ona u wejścia do oczodołu w jego przyśrodkowy  kącie oraz nad więzadłem powiekowym górnym jako ż. nosowo-czołowa (v. nasofronialis); żyła ta zespala się z ż. kątową (v. angulańs), odcinkiem początkowym ż. twarzowej. Ż. oczna górna biegnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła środkowa siatkówki

  Ż. środkowa siatkówki (v. centralis retinae) przeważnie uchodzi samodzielnie do zatoki jamistej. Z n. wzrokowego wychodzi ona zwykle nieco do przodu od t. środkowej siatkówki. Ma ona liczne zespolenia zarówno z ż. oczną górną i jej gałęziami mięśniowymi, jak również z ż. oczną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła oczna dolna

  Ż. oczna dolna (i. ophthalmica inferior). Ż. oczna dolna powstaje z sieci żylnej w przedniej części dna i ściany bocznej oczodołu: biegnie ona w jego dolnej części i dzieli się na dwie gałęzie. Jedna kieruje się do tyłu, przechodzi przez szczelinę oczodołową górną i albo samodzielnie uchodzi do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt

Do góry