Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Żyła żołądkowa lewa

  >

  W przebiegu swym wzdłuż krzywizny mniejszej zespala się ona z ż. żołądkową praw-ą, w pobliżu zaś wpustu żołądka z żż. przełykowymi.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła żołądkowa prawa

  Zwykłe nieco cieńsza od poprzedniej biegnie razem z t. żołądkową prawą wzdłuż krzywizny mniejszej żołądka z lewa na prawo i uchodzi do pnia ż. wrotnej w pobliżu odźwiernika. Zespala się ona z ż. żołądkową lewą.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła przedodźwiernikowa

  Żyła ta krzyżuje powierzchnię przednią odźwiernika i w pobliżu jego uchodzi do pnia ż. wrotnej, choć wpadać też może do ż. żołądkowo-sieciowej prawej. Jest ona dobrze widoczna, zwłaszcza u osobnika żywego, i może służyć za punkt orientacyjny w zabiegach chirurgicz-nych żołą clkowo-d...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁĘZIE KOŃCOWE ŻYŁY WROTNEJ

  Po dojściu do wnęki wątroby ż. wrotna dzieli się na dwie gałęzie końcowe, prawą i lewą. Wydaje się, że tworzą one jak gdyby jedno naczynie prawic poziome, do którego prostopadle uchodzi pień ż. wrotnej. Gałąź prawa, obszerniejsza, lecz krótsza niż lewa, zaopatruje płat prawy, lewa —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła krezkowa dolna

  Ż. krezkowa dolna (u. mesenterica inferior) jest najsłabszym z trzech korzeni ż. wrotnej. Odprowadza ona krew z odbytnicy oraz okrężnicy esowatej i zstępującej. Rozpoczyna się ona w przedłużeniu ż. odbytniczej górnej, wstępuje ku górze wzdłuż lewego obwodu t. krezkowej dolnej i razem z nią...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŃ ŻYŁY WROTNEJ

  Jak już wierny, pień żyły wrotnej powstaje przeważnie z połączenia ż. krezkowej górnej z ż. śledzionową, która najczęściej już poprzednio przyjęła ż. krezkową dolną. Połączenie to leży ku tyłowi od szyjki trzustki, w stronę prawą od t. krezkowej dolnej i w stronę lewą od przewodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła krezkowa górna

  Ż. krezkowa górna (v. mesenterica superior). Jest ona największym dopływem ż. wrotnej. Przebieg i położenie jej są analogiczne do tychże towarzyszącej jej tętnicy.

  Miedzy obu blaszkami krezki jelita cienkiego kieruje się ona wzdłuż prawego obwodu tętnicy i nieco do przodu od niej. Nieraz jednak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła trzustkowo-dwunastnicza

  Ż. trzustkowo-dwunastnicza dolna powstaje z gałęzi przedniej i tylnej. Gałąź przednia na powierzchni przedniej trzustki zespala się z ż. trzustkowo-dwunastniczą górną przednią, która wpada do ż. żołądkowo-sieciowej prawej; zaś gałęzią tylną ż. trzustkowo-dwunastniczej dolnej wewnątrz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żyła śledzionowa

  Ż. śledzionowa (v. lienalis), drugi z kolei pod względem wielkości dopływ początkowy ż. wrotnej, zbiera krew z żołądka, śledziony i trzustki. Wytwarza się ona z połączenia kilku żył (około 5—6) wychodzących z wnęki śledziony, kieruje się dalej prawie poziomo i znacznie bardziej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  żyła wrotna

  Do układu ż. głównej dolnej włączone jest krążenie wrotne, którego najistotniejszą częścią jest ż. wrotna. Ż. wrotna (v. portae) sprowadza do wątroby krew z nieparzystych narządów jamy brzusznej. Jej obszar drenowania obejmuje cały przewód pokarmowy podprzeponowy, począwszy od wpustu żołądka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /rachelC Dodano /02.02.2012 Znaków /2 760

  praca w formacie txt

Do góry