Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Nieprawidłowe położenie serca

  W rzadkich przypadkach serce może zachować swe pierwotne położenie, jakie miało w pierwszym miesiącu życia zarodka; leży ono wówczas w okolicy szyjnej (ectopia cordis cewicalis. Poza tym z osierdzia serce może przesunąć się do jamy opłucnej albo do jamy otrzewnej. W przypadkach powierzchownego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY ROZWOJOWE SERCA

  Rozwój serca jest procesem złożonym i w związku z tym stosunkowo często podlega zaburzeniom, w wyniku których powstają różnorodne wady rozwojowe tego narządu. Często sprzężone są z nimi zaburzenia rozwojowe układu naczyń krwionośnych, zwłaszcza wielkich pni tętniczych wychodzących z serca oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawki przedsionkowo-komorowe

  Powstają one ze zgrubiałych krawędzi  przedsionkowo-komorowych; później ulegają one powiększeniu przez podmino-wanie leżącej na ich obwodzie blaszki tkanki łącznej. Do dolnych powierzchni zastawek przy czepiają się wtedy liczne beleczki mięśniowe odchodzące od ścian komór. cz a ich ulega...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histogeneza tkanki mięśniowej

  Cewa sercowa składa się początkowo z dwóch przewodów, wewnętrznego śródbłonkowego i zewnętrznego mezodcrmahiego . Między nimi wytwarza się warstwa substancji galaretowatej, która wkrótce zanika. Zewnętrzna ccwa mczodermalna utworzona z płyty sercowej rozrasta się silnie i dzieli na zbitą warstwę...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komory serca

  W końcu 4 tygodnia po zespoleniu się obu ramion pętli sercowej w pojedynczą komorę serca , z jej ścian wewnętrznych, równolegle do bruzdy międzykomorowej , jako ślad tego zespolenia, wpukla się do światła komory fałd kształtu sierpa. Jest to zawiązek części mięśniowej przegrody...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsionek lewy serca

  Rozrastanie się przedsionka lewego powoduje, że uchodząca do niego żyła płucna zostaje włączona w jego ścianę tylną (podobnie jak w przedsionku prawym zatoka żylna): wpierw końcowy odcinek pojedynczy, następnie jego gałęzie, żyła płucna prawa oraz lewa. W rezultacie do przedsionka lewego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsionek prawy serca

  Do przedsionka prawego od tyłu uchodzi zatoka żylna serca doprowadzająca krew z układu żylnego zarodka. W zatoce tej od początku wyróżniamy dwa rogi: prawy i lewy . Do prawego wpada żyła zasadnicza wspólna prawa, późniejszy odcinek końcowy żyły głównej górnej i żyła główna dolna ; do rogu lewego —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział przedsionka sercowego

  Podział pierwotnie pojedynczego przedsionka na prawy i lewy rozpoczyna fałd wsierdzia zwany przegrodą (przedsionkową) pierwszą (septum primum), wyrastający w 5 tygodniu z tylnej i górnej ściany przedsionka  w dół ku przegrodzie pośredniej kanału uszkowego. Zanim jednak do zespolenia się ich dojdzie i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział kanału przedsionkowo-komorowego

  Podział serca ludzkiego rozpoczyna się w obrębie kanału przedsionkowo-komorowego. Poduszeczkowato zgrubiałe jego brzegi, przedni i tylny, zrastają się swymi odcinkami środkowymi w przegrodę pośrednią (septum intermedium). Dzieli ona światło kanału na dwa ujścia przed-sionkowo-komorowe, prawe i lewe.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ SERCA

  U zarodka ludzkiego serce zawiązuje się w początku 4 tygodnia równocześnie z pojawieniem się pierwszych par somitów i bezpośrednio po zawiązaniu się jamy osierdzia. Jama ta powstaje przez rozszczepienie się mezodermy tarczy zarodkowej do przodu rynienki nerwowej. Rozszerza się ona szybko na boki i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /evelynda Dodano /18.01.2012 Znaków /4 595

  praca w formacie txt

Do góry