Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice

  Tętnice (arteriae) pod względem wielkości dzielimy na duże, średnie i małe, czyli tętniczki (arteriolae). Ostatnie przechodzą w naczynia przed włosowate przedłużające się bezpośrednio we włośniczki przewodzącej). Pod względem budowy odróżniamy tętnice typu sprężystego (z reguły duże), w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci włosowate

  W sieciach włosowatych wyróżniamy dwa rodzaje wlośniczek, tzw. przewodzące oraz zwykłe: 1) naczynia włosowate przewodzące (prefered channels autorów anglosaskich), stosunkowo szerokie (o średnicy 12—16//) i długie, łączą bezpośrednio naczynia przedwłosowate tętnicze z naczyniami żylnymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /3 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia włosowate

  Naczynia włosowate (vasa capillaria), czyli w ł ośnież ki, są cienkimi, tylko pod mikroskopem dostrzegalnymi regularnymi cewami o średnicy od kilku (6—8) do kilkunastu mikronów; szczególnie szerokie włośniczki, tzw. naczynia zatokowe albo sinusoidy. dochodzą do 20 i 30^ w przekroju. Przekrój poprzeczny...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I CZYNNOŚĆ ŚCIANY NACZYŃ KRWIONOŚNYCH

  W układzie naczyń krwionośnych odróżniamy: i) tętnice prowadzące krew z serca do narządów, 2) naczynia włosowate rozprowadzające tę krew w swych subtelnych gęstych sieciach przenikających tkanki i 3) żyły odprowadzające krew z narządów do serca.

  W różnych odcinkach tego układu panują różne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia krwionośne

  Naczynia krwionośne ustroju służą nic tylko do przewodzenia krwi w zamkniętym układzie cew. Celowi temu służą wyłącznie większe, makroskopowo widoczne naczynia krwionośne. Najdrobniejsze natomiast, mikroskopowe ich rozgałęzienia, naczynia włosowate (rasa capillańa) mają ścianę prz puszczalną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica wieńcowa lewa

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśniówka komór serca

  Mięśniówka komór, znacznie grubsza w komorze lewej niż prawej, układa się na ogól w trzy warstwy nie dające się jednak wyraźnie i ostro odgraniczyć, ponieważ liczne włókna z jednej warstwy przechodzą w drugą. Włókna warstwy powierzchownej skośnie biegnące od pierścieni włóknistych ku dołowi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śródsierdzie

  Śródsierdzie (myocardium) składa się ze szkieletu serca, właściwego mięśnia pracy oraz ze swoistego mięśniowego układu przewodzącego. W skład szkieletu położonego na podstawie komór wchodzą: t) łącznotkankowe pierścienie włókniste (anuli fibrosi) okalające ujścia tętnicze i żylne podstawy;...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komora lewa

  Komora lewa (uentriculus sinister) ma kształt stożka, prawa (uentriculus dexttr) — trójściennej piramidy; jej ściana przednia jest największa, ściana tylna zwrócona jest do przepony, ściana przegrodowa wklęsła półksiężyców ato obejmuje komorę lewą. Przegroda międzykomorowa jest więc wypukła w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /2 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastawki przedsionkowo-komorowe

  Zastawki przedsionkowo-komorowe (valvae atrioventriculares) zbudowane ze zdwojenia wsierdzia podzielone są na płatki (z prawej strony na trzy, z lewej na dwa), które zwieszają się do komory. Płatki (valvulae) te jednym swym brzegiem przyczepiają się o pierścieni włóknistych (anuli fibrosi), okalających...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /ashley Dodano /18.01.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt

Do góry