Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    Tętnica krtaniowa górna

    T. krtaniowa górna (a. laryngea superior). T. krtaniowa górnajest głów-nym z trzech naczyń zaopatrujących krtań. Dwa pozostałe, gałąź pierścienno-tarczowa (z t. tarczowej górnej), a zwłaszcza t. krtaniowa dolna (z t. tarczowej dolnej) biorą mały tylko udział w zaopatrzeniu tego narządu. Jako silna...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 179

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gałąź pierścieńno-tarczowa

    Gałąź pierścieńno-tarczowa (ramus cricothyreoideus) odchodzi z t. tarczowej górnej nieco poniżej jej początku; biegnie ona na m. picrścienno-tarczowym w kierunku przyśrodkowym i na więzadle pierścienno-tarczowym zespala się ze swoim partnerem strony przeciwległej. Z tego poprzecznego zespolenia 1—2...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /581

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Odmiany tętnicy szyjnej

    Bardzo rzadko t. szyjna zewnętrzna w ogóle nie występuje i wówczas wszystkie jej gałęzie odchodzą od t. szyjnej wspólnej, która przedłuża się w t. szyjną wewnętrzną.

    W warunkach prawidłowych t. szyjna zewnętrzna od strony przyśrodkowej krzyżuje brzusiec tylny m. dwubrzuścowego oraz m...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 116

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gałęzie boczne tętnicy szyjnej zewnętrznej

    Gałęzie boczne t. szyjnej zewnętrznej, zwłaszcza trzy przednie, mają skłonność do łączenia się we wspólne pnie początkowe po dwie lub nawet większą liczbę gałęzi. T. tarczowa górna, językowa i twarzowa zazwyczaj rozpoczynają się samodzielnie (79%). Niezbyt rzadko jednak początki t...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 549

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Unerwienie tętnicy szynej zewnętrznej

    >

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /462

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TĘTNICA SZYJNA ZEWNĘTRZNA

    Pod względem budowy ściany t. szyjna zewnętrzna (a. carotis cxltrud) należy w zasadzie do naczyń typu mięśniowego; tylko w jej początkowym odcinku zaznacza się jeszcze typ sprężysty.

    Już u swego początku zaczyna ona oddawać gałęzie boczne, odwrotnie niż t. szyjna wewnętrzna, której pierwsza...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 138

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Początek, przebieg, koniec, położenie TĘTNICY SZYJNEJ ZEWNĘTRZNEJ

    Z ogólnego kierunku przebiegu t. szyjnej wspólnej i t. szyjnej wewnętrznej t. szyjna zewnętrzna odchyla się przyśrodkowo i do przodu, biegnąc w kierunku kąta żuchwy. Dopiero w górnym odcinku w dole zażuchwowym objęta miąższem gruczołu przyusznego układa się bocznie od t. szyjnej wewnętrznej . U...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 802

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tętnica środkowa mózgu

    T. środkowa mózgu (a. cerebri media). Jest ona najsilniejszą gałęzią t. szyjnej wewnętrznej i jej bezpośrednim pizedłużeniem. Kieruje się bocznie do dołu bocznego mózgu i dalej w bruździe bocznej rozgałęzia się na powierzchni bocznej płata czołowego, ciemieniowego i skroniowego.

    Zaopatruje ona...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /473

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    ZESPOLENIA TĘTNICY SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ

    Niezależnie od połączeń między gałęziami t. szyjnej wewnętrznej (np. łuki powiekowe), wytwarza ona zespolenia: 1) z tętnicą strony przeciwległej za pośrednictwem koła tętniczego mózgu oraz t. nadbloczkowej; 2) z t. szyjną zewnętrzną za pośrednictwem połączeń między: a) t. twarzową a t...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 919

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koło tętnicze mózgu

    Tętnice mózgowie, które, jak zaznaczono, pochodzą z t. szyjnej wewnętrznej i t. kręgowej, na podstawie mózgowia zespalają się z sobą w charakterystyczny sposób, wytwarzając tzw. kolo tętnicze mózgu. Z przodu utworzone jest ono przez obustronne: i) tt. przednie mózgu, gałęzie t. szyjnej wewnętrznej...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /831

    praca w formacie txt

Do góry