Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica piersiowa wewnętrzna

  T. piersiowa wewnętrzna (a. thoracica interna) odchodzi z t. podobojczykowej ku dołowi i w odległości 1—2 cm biegnie równolegle do bocznego brzegu mostka. Oddaje ona liczne gałęzie boczne do trzew klatki piersiowej i do przedniej ściany tułowia (rami: mediastinales, thymici, bronchiales, stemales...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica poprzeczna szyi

  W większości przypadków (wg Adachiego w 55°/0) odchodzi ona z pnia tarczowo-szyjnego, przy czym początek jej leży wyżej niż t. nadłopatkowej. Kieruje się ona bocznie, przecinając trójkąt boczny szyi, dochodzi do przedniego brzegu m. czworobocznego i dzieli się na gałąź powierzchowną i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pień żebrowo-szyjny

  Pień żebrowo-szyjny (truncus costocemcalis) występuje prawie stale (wg Adachiego w 82—93°/0). Jest to krótkie naczynie przebiegające w kształcie łuku wypukłością skierowanego ku górze, które odchodzi z tylnego obwodu t. podobojczykowej przy przyśrodkowym brzegu m. pochyłego przedniego. Do przodu od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA tętnicy podobojczykowej

  Silne i blisko siebie odchodzące gałęzie t. podobojczykowej w normalnych warunkach dozwalają na jej podwiązanie po ich odejściu na szyi. czy to na brzegu przyśrodkowym m. pochyłego przedniego, czy leż zwłaszcza na brzegu bocznym w trójkącie łopatkowo-obojczykowym. Podwiązanie w tych miejscach w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy nadłopatkowej

  T. nadłopatkowa jest bardzo zmienna. Według statystyki Adachiego zwykle (w 76%), jak zaznaczono wyżej, odchodzi z pnia tarczowo-szyjnego i przebiega do przodu od mięśnia pochyłego przedniego i splotu barkowego oraz nad więzadłem poprzecznym (górnym) łopatki. W 14% odchodzi samodzielnie z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŃ TARCZOWO-SZYJNy

  Wspólny pień tarczowo-szyjny (truncus thyreocervicalls) gruby i zmiennej długości odchodzi z przednio-górnego obwodu części wstępującej t. podobojczykowej w pobliżu przyśrodkowego brzegu m. pochyłego przedniego. Przeważnie wysyła on trzy gałęzie: t. tarczową dolną, t. nadłopatkową oraz t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tarczowa dolna

  T. tarczowa dolna (a. thyreoidea inferior). Jest to główna gałąź pnia tarczowo-szyjnego, która w początkowym swym odcinku biegnie ku górze w przedłużeniu wspólnego pnia. Leży tu ona na m. długim szyi przykryta blaszką przedkregową powięzi szyjnej. Następnie mniej więcej na wysokości guzka t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica krtaniowa dolna

  Odgałęzia się ona najczęściej z końcowego odcinka tętnicy tarczowej dolnej, rzadziej ze wspólnego początkowego pnia. Jest to niewielka tętniczka biegnąca ku górze na tylną stronę krtani w towarzystwie n. krtaniowego dolnego, który leży po jej stronie przyśrodkowej. Jej obszar zaopatrzenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nad łopatkowa

  Przeważnie jest ona pierwszą gałęzią pnia tarczowo-szyjnego; czasem odchodzi samodzielnie z t. podobojczykowej. Tętnica ta biegnie ku dołowi i bocznie do przodu od m. pochyłego przedniego i n. przeponowego, przykryta m. mostkowo--obojczykowo-sutkowym. Następnie wchodzi ona do dołu nadobojczykowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna górna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /lucyla Dodano /01.02.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt

Do góry