Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek tętnicy ramiennej do nerwów

  Z nerwów kończyny górnej wspomnimy o tych, które są w bliższym stosunku topograficznym z tętnicą. N. skórny przyśrodkowy przedramienia biegnie z początku na stronie przednio-przyśrodkowej tętnicy; następnie opuszcza tętnicę, przebija powięź i staje się nerwem skórnym. N. łokciowy leży z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek tętnicy ramiennej do żył i naczyń chłonnych

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powrózek naczyniowo-nerwowy ramienia

  T. ramienna wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego, przy czym ona właśnie nadaje mu kierunek przebiegu. Powrózek ten oprócz tętnicy ramiennej składa się głównie z obu towarzyszących jt_j żył. naczyń chłonnych i n. pośrodkowego. O wzajemnym stosunku topograficznym tych tworów mowa była...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica ramienna

  Tętnica  ramienna  jest bezpośrednim przedłużeniem t. pachowej, biegnie wzdłuż ramienia i stanowi jego główny pień tętniczy.

  Rozpoczyna się ona na brzegu dolnym m. piersiowego większego i kończy się w dole łokciowym 1 do 2 cm poniżej szczeliny stawu łokciowego mniej więcej na wysokości szyjki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica pachowa

  T. pachowa (a. (L\illaris)f przedłużenie t. podobojczykowej, rozpoczyna się na brzegu zewnętrznym 1 żebra, przebiega przez całą jamę pachową i kończy się na brzegu dolnym m. piersiowego większego. Mięsień ten i m. piersiowy mniejszy przykrywają tętnicę od przodu, z tyłu leży m. podłopatkowy i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica tylna okalająca ramię

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć łopatkowa

  Sieć łopatkowa (rete scapulare) położona na grzbietowej powierzchni łopatki zarówno w dole nad łopatkowym, jak zwłaszcza podłopatkowym powstaje z zespoleń 4 tętnic łopatki, które dokoła niej wytwarzają całkowity pierścień zespoleniowy— koło tętnicze okołołopatkowe ) łączące t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieć klatki piersiowej

  Sieć klatki piersiowej (rete thoracale) położona jest w jej bocznym obwodzie. Sieć ta powstaje głównie przez zespolenia tętnic międzyżebrowych tylnych (gałęzi aorty piersiowej) oraz gałęzi międzyżebrowych przednich (z t. piersiowej wewnętrznej) z gałęzią głęboką t. poprzecznej szyi i z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica okalająca łopatkę

  T. okalająca łopatkę (a. circumjkxa scaputae) jest tylną gałęzią końcową t. pod-łopatkowej. Biegnie ona przez otwór pachowy przyśrodkowy (między mięśniami: obłym większym, obłym mniejszym i długą głową m. trójgłowego;  do dołu podgrzebieniowego łopatki. Zaopatruje ona sąsiednie mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica przednia okalająca ramię

  Mniej więcej na tej samej wysokości co t. podlopatkowa z dalszego odcinka t. pachowej (z jej bocznej ściany) odchodzą samodzielnie dwie gałęzie obejmujące szyjkę chirurgiczną kości ramiennej; są to obie tętnice okalające ramię. T. przednia okalająca ramię pod m. kru-czo-ramiennym i głową krótką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry