Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Gałąź skórna boczna tętnicy międzyżebrowej

  Gałąź skórna boczna (ramus cutaneus lateralis) odchodzi z t. międzyżebrowej w pobliżu linii pachowej. Po przeszyciu m. międzyżebrowego pośrodkowego i zewnętrznego w pobliżu zębów początkowych m. skośnego zewnętrznego brzucha rozdwaja się ona na gałąź tylną do bocznej ściany klatki piersiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolne tętnic międzyżebrowe tylne

  Dolne tt. międzyżebrowe tylne (w liczbie 5—6) oddają gałęzie do przepony oraz do mięśni brzucha i łączą się z gałęziami t. mięśniowo-przeponowej, tt. przeponowymi górnymi i t. przeponową, jak również z t. podżebrową, nabrzuszną górną i tt. lędźwiowymi.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podżebrowe

  Tt. podżebrowe (aa. subcostales), dawniej zwane tt. międzyżebrowymi tylnymi XII, stanowią ostatnią parę tych tętnic, odpowiadają im, lecz nazwane są pod-żebrowymi, ponieważ biegną pod dwunastym żebrem. Swym przebiegiem i położeniem początkowym na kręgu odpowiadają one tt. międzyżebrowym, po...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie przełykowe aorty piersiowej

  >

  Gałęzie przełykowe górne zespalają się z gałęziami t. tarczowej dolnej, dolne — z wstępującymi gałęziami przełykowymi t. żołądkowej lewej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie śródpiersiowe aorty piersiowej

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przeponowe górne

  Zaliczamy do nich drobne gałązki odchodzące z dolnego odcinka aorty piersiowej. Rozgałęziają się one na górnej powierzchni części lędźwiowej przepony i zespalają się z t. mięśniowo-przeponowa oraz t. osierdziowo-przeponową z t. piersiowej wewnętrznej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice międzyżebrowe tylne

  Zazwyczaj tt. międzyżebrowe tylne aorty występują w liczbie 9 par: TII do XI i w przestrzeniach międzyżebrowych przebiegają od tylu do przodu. Pierwsza para (tt. międzyżebrowe III) leży w 3 przestrzeni międzyżebrowej, gdyż dwie pierwsze zajmują zwykle tt. międzyżebrowe odchodzące z t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /4 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk dłoniowy głęboki

  Luk dłoniowy głęboki (arcus palmaris profundus) powstaje z odcinka końcowego t. promieniowej łączącego się z gałęzią dłoniową głęboką t. łokciowej. Leży on głębiej od poprzedniego na mięśniach międzykostnych oraz podstawach kości śródręcza. Odchodzą z niego trzy tt. dłoniowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAŁĘZIE AORTY PIERSIOWEJ

  Aorta piersiowa wysyła wielką liczbę gałęzi, mniej więcej trzydzieści, które możemy podzielić na naczynia odżywiające poszczególne narządy klatki piersiowej —gałęzie trzewne (rami mscerales) oraz naczynia zaopatrujące jej ściany — gałęzie ścienne (rami parielales). Do pierwszej kategorii...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie oskrzelowe aorty piersiowej

  Niezależnie od swego początku gałęzie oskrzelowe zdążają na powierzchnię tylną odpowiedniego oskrzela i towarzyszą mu we wszystkich jego rozgałęzieniach.

  Jak zaznaczono poprzednio, oskrzela zaopatrywane są również przez gałęzie oskrzelowe odchodzące z t. piersiowej wewnętrznej.

  Gałąź...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /katieja Dodano /01.02.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt

Do góry