Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica biodrowa zewnętrzna

  T. biodrowa zewnętrzna (a. iliaca externa) kieruje się ku dołowi po stronie przyśrodkowej od m. lędźwiowo-udowego i przenika przez rozstęp naczyń, gdzie od mięśnia przedziela ją luk biodrowo-łonowy. W rozstępie tętnica leży bocznie od towarzyszącej żyły i po wyjściu spod więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa  jest przedłużeniem t. biodrowej zewnętrznej począwszy od więzadła pachwinowego, pod którym przebiega. Jak nazwa wskazuje, jest to tętnica uda. Jej gałęzie nic wyczerpują się jednak zaopatrywaniem samego tylko uda, lecz odżywiają również dolną część przedniej ściany brzucha. Zarówno...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespolenia t. biodrowej zewnętrznej

  1) z t. biodrową wewnętrzną za pośrednictwem połączenia między: a) t. nabrzuszną dolną a t. zasłonową, b) t. głęboką okalającą biodro a t. biodrowo-lędźwiową;

  2) z t. podobojczykową za pośrednictwem połączenia tt. nabrzusznych, dolnej i górnej; 3) z układem aorty brzusznej za...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna dolna

  T. nabrzuszna dolna (a. epigastrica inferior) biegnie ku górze na powierzchni tylnej 111. prostego brzucha aż powyżej pępka, gdzie zespala się z t. nabrzuszną górną (z (. piersiowej wewnętrznej). Wysyła ona: gałąź łonową (ramus pubicus), która za pośrednictwem gałęzi zasłonowej (ramus...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka okalająca biodro

  T. głęboka okalająca biodro jest naczyniem mniejszym od poprzedniego.

  Rozpoczyna się ona na bocznym obwodzie końcowego odcinka t. biodrowej zewnętrznej ku tyłowi lub nieco powyżej od więzadła pachwinowego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica głęboka okalająca biodro położenie

  Od swego początku tętnica biegnie skośnie ku górze i bocznie ku tyłowi od więzadła pachwinowego do kolca biodrowego przedniego górnego. W przebiegu tym tętnica leży w rowku między powięzią biodrową a powięzią poprzeczną i zespala się z gałęzią wstępującą t. bocznej okalającej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie tętnicy olakającej biodro

  Przed swym podziałem końcowym tętnica wysyła kilka (4—5) drobnych gałązek bocznych przeznaczonych dla szerokich mięśni brzucha. Z gałęzi końcowych jedna jest wstępująca lub brzuszna, druga poprzeczna lub biodrowa.

  a) Gałąź wstępująca (ramus ascendens) albo brzuszna, zwana też t. nabrzuszna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany tętnicy na brzusznej dolnej

  W znacznej większości (około 57%) t. na-brzuszna dolna odchodzi z t. biodrowej zewnętrznej nieco powyżej więzadła pachwinowego; często (28%) odchodzi ona ku tyłowi od tego więzadła; czasem natomiast (15%) poniżej z t. udowej. Tętnica może się rozpoczynać aż 6 cm powyżej więzadła pachwinowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź łonowa

  Gałąź łonowa  odchodzi ku tyłowi od więzadła łonowo-pachwinowego (rozstępowego, lig. lacunare) i kieruje się przyśrodkowo nad górną gałęzią kości łonowej na powierzchnię tylną spojenia łonowego. W pobliżu swego początku wysyła ona ku dołowi gałąź zasłonową (ramus obturatorius)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica dźwigacza jądra

  T. dźwigacza jądra (a. cremasterica ) powstaje w pobliżu pierścienia pachwinowego głębokiego i przez ten pierścień lub przebijając ścianę tylną kanału pachwinowego wstępuje do niego. Towarzyszy ona powrózkowi nasiennemu, rozgałęzia się na dźwigaczu oraz w osłonkach jądra i zespala się zarówno...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry