Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica głęboka uda

  T. głęboka uda rozpoczyna się 3—6 cm poniżej więzadła pachwinowego z tylno-bocznego obwodu t. udowej i wnika w szczelinę między przywodziciele a prostowniki. W obrębie clolu biodrowo-łonowego t. głęboka uda oddaje dwa wielkie naczynia, gałęzie których jak pierścieniem z obu stron obejmują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /2 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica boczna okalająca udo

  T. boczna okalająca udo (a. circumflexa femoris lateralis) jest gałęzią silniejszą od przyśrodkowej. Oprócz stawu biodrowego oraz końca bliższego kości udowej swymi gałęziami mięśniowymi zaopatruje ona głównie m. czwo-roglowy. Odchodzi ona z bocznego obwodu t. głębokiej uda, kieruje się bocznie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice sromowe zewnętrzne

  Tt. sromowe zewnętrzne (aa. pudendae externae) występują przeważnie w liczbie dwóch, górnej i dolnej, lub też trzech. Odchodzą one z przednio-przyśrodkowego obwodu t. udowej nieco poniżej t. nabrzusznej powierzchownej w obrębie rozworu od piszczelowego i przenikając przez powięź sitowatą kierują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany gałęzi skórnych tętnicy udowej

  T. nabrzuszna powierzchowna i t. powierzchowna okalająca biodro często rozpoczynają się wspólnym pniem. Każda z tych tętnic albo też obie wspólnie mogą odchodzić z t. głębokiej uda.

  Tt. sromowe zewnętrzne mogą krzyżować ż. udową nie od przodu, lecz od tyłu, mogą więc przebiegać...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica powierzchowna okalająca biodro

  >

  W swym przebiegu w trójkącie udowym tętnica udowa jest otoczona węzłami chłonnymi pachwinowymi, do których oddaje kilka drobnych gałązek. Drobne gałązki wysyła ona również do górnego odcinka m. krawieckiego.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi tętnicy udowej

  Tuż poniżej więzadła pachwinowego t. udowa oddaje trzy niewielkie naczynia skórne: 1) t. nabrzuszną powierzchowną, która kieruje się ku górze do pokryw przedniej ściany brzucha, następnie 2) t. powierzchowną okalającą biodro biegnącą mniej więcej równolegle do więzadła pachwinowego w kierunku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica nabrzuszna powierzchowna

  T. nabrzuszna powierzchowna (a. epigastrica superficialis). Jest ona naczyniem niewielkim odchodzącym z przedniego obwodu t. udowej tuż poniżej więzadła pachwinowego. Tętnica przebija brzeg sierpowaty rozworu odpiszczclowego lub powięź sito-watą i podskórnie krzyżując więzadło pachwinowe biegnie ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ ustawienia stawu na tętnice udową

  Od stawu biodrowego tętnicę i żyłę dzieli m. biodro-wo-lędźwiowy. Pomimo to staw wywiera wpływ na naczynia w związku ze swą ruchomością. Ponieważ tętnica biegnie do przodu od stawu, więc w ruchach prostowania (zgięcia ku tyłowi) naczynie się rozciąga i napina, w ruchach zgięcia do przodu —...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie tętnicy udowej

  T. udowa razem z towarzyszącą jej żyłą po wyjściu z rozstępu naczyń w otoczeniu tkanki łącznej układa się w dole biodrowo-łonowym. Tętnica i żyła zachowują tu swe wzajemne położenie, jakie miały w rozstępie naczyń. Po stronie bocznej leży tętnica, przyśrodkowo żyła i oba te twory są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /4 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek, przebieg, koniec, wielkość tętnicy udowej

  T. udowa rozpoczyna się pod w ięzadłem pachwinowym mniej więcej w połowie jego długości i po wyjściu z rozstępu naczyń kieruje się prawie pionowo ku dołowi, nieznacznie tylko zbaczając w kierunku przyśrodkowym i do tyłu.

  Z początku leży ona w części przedniej uda, gdzie zajmuje położenie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vanessahernandez Dodano /01.02.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt

Do góry