Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Sieć grzbietowa stopy

  Sieć grzbietowa stopy (rete dorsale pedis). Sieć tętnicza grzbietowa stopy położona jest bezpośrednio na grzbietowych więzadłach stępu. Oprócz t. grzbietowej stopy wytwarzają ją głównie t. boczna stępu (pojedyncza lub podwójna), t. łukowata oraz przeważnie mniejsza gałązka boczna t. grzbietowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa I śródstopia

  T. grzbietowa I śródstopia (a. metatarsea dorsalis I) jest największą z tętnic grzbietowych śródstopia. Stanowi ona przedłużenie t. grzbietowej stopy i biegnie do przodu na pierwszym mięśniu międzykostnym grzbietowym. W pierwszej przestrzeni międzykostnej dzieli się ona na dwie gałęzie; jedna z nich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź zatoki stępu

  Gałąź zatoki stępu (ramus sinus tarsi) przenika przez zatokę stępu — kanał położony między kością skokową a piętową — i łączy się z t. piszczelową tylną lub z t. podeszwową przyśrodkową. Gałąź ta jest filogenetycznie ważna, silnie rozwinięta u ssaków i zarodków ludzkich. Często...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica łukowata

  T. łukowata (a. arcuata) jest największą gałęzią t. grzbietowej stopy. Rozpoczyna się ona mniej więcej na poziomie stawów stępowo-śródstopnych (dawniej zwanych stawem Lisfranca) i stąd kieruje się poprzecznie do brzegu bocznego stopy, biegnąc na powierzchni grzbietowej końców bliższych czterech...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowe śródstopia

  Tt. grzbietowe śródstopia (aa. metatarseae dorsales) przeważnie w liczbie trzech kierują się do 2, 3 i 4 przestrzeni międzykostnej. Każda z tych tętnic biegnie na powierzchni grzbietowej mięśni międzykostnych grzbietowych i na poziomie końca dalszego przestrzeni międzykostnej śródstopia rozdwaja...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica boczna stępu

  T. boczna stępu (a. larsea lateralis) jest jedną z większych gałęzi. Pod ostrym kątem odchodzi ona z obwodu bocznego t. grzbietowej stopy nieco poniżej dolnego troczka prostowników; stąd przykryta prostownikiem krótkim palców kieruje się bocznie i do przodu w kierunku podstawy kości V śródstopia i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozkład gałęzi tętnicy grzbietowej stopy

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice przyśrodkowe stępu

  Tt. przyśrodkowe stępu (aa. tarseae mediales) są to 2—3 inałe naczynia odchodzące z przyśrodkowego obwodu t. grzbietowej stopy; rozgałęziają się one na przy-środkowym brzegu stopy i łączą z siecią kostki przyśrodkowej. Zaopatrują one poza tym skórę i szkielet brzegu przyśrodkowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy położenie

  T. grzbietowa stopy leży na więzadłach i kościach grzbietu stopy przykryta skórą i powięzią oraz u góry dolnym ramieniem troczka dolnego prostowników. W związku ze swym stosunkowo powierzchownym położeniem i twardym podłożem tętno naczynia jest wyraźnie wyczuwalne, a w przypadkach zranienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica grzbietowa stopy

  T. grzbietowa stopy (a. dorsalis pedis) jest tętnicą końcową t. piszczelowej przedniej.

  T. grzbietowa stopy rozpoczyna się na poziomie troc.zka dolnego prostowników; stąd biegnie ona do przodu na grzbiecie stopy aż do końca bliższego pierwszej przestrzeni miedzykostnej śródstopia; tutaj rozdwaja sie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt

Do góry