Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Cytoszkielet

  Cytoszkielet jest elementem stałym każdej komórki . Składa się on z: mikrotubuli , mikrofilamentu aktynowego, mikrofilamentu pośredniego i zrębu mikrobeleczek. Cytoszkielet odgrywa ważną rolę w utrzymaniu kształtu komórki , przy ruchach całej komórki lub niektórych jej części, np. błony komórkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reaktywność błon komórkowych

  Poza wymianą substancj i z otoczeniem komórka ma zdolność odbierania z zewnątrz różnych informacji , które przekazuje do odpowiednich organell i w cytoplazmie i wr ten sposób modyfikuje ich działanie. Takie procesy są możliwe jedynie dzięki wrażliwośc i i pobudliwośc i błon komórkowych i ich...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepuszczalność błon komórkowych

  Zachowanie autonomi i poszczególnych komórek, rozliczne i odrębne czynności biologiczne, które spełniają, możliwe jest m.in. dzięki funkcjom błon komórkowych. Błony te nie są tylko mechanicznymi barierami , lecz stanowią wysoko wyspecjalizowany aparat , umożliwiający selektywne przepuszczanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /3 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giikokaliks

  Za pomocą mikroskopu elektronowego odkryto niedaw-no nowy składnik błony komórkowej . Jest to bardzo cienka powłoczka utworzona z mukopolisacharydów, zwana glikokaliksem. Dokładniejsze badania biochemiczne wykazały, że jest to wielocząsteczkowe połączenie cukrowo-białkowe. Obecnie przypuszcza się, że...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błony komórkowe

  W każdej komórce istnieje wiele struktur błoniastych. Jedne z nich oddzielają komórkę, inne ograniczają określone obszary cytoplazmy, tworząc w niej system kanałów lub cystern, jeszcze inne błony stanowią osłonki dla organell i komórkowych, oddzielając je od cytoplazmy. Błony wewnątrzcytoplazmatyczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizyczne właściwości cytoplazmy

  Włókienkowe cząsteczki białka mogą swobodnie przesuwać się, wtedy cytoplazma ma konsystencję płynną, albo wiązać ze sobą w siateczki , co nadaje jej charakter galare-towaty. Przejście jednego stanu w drugi jest odwracalne. Powyższy włókienkowo-siateczkowy układ złożony z białek i lipidów oraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cytoplazma

  Cytoplazma jest substancją amorficzną, przezroczystą i homogeniczną. W jej głównej masie, zwanej cytoplazmą podstawową, zawarte są załamujące światło struktury o różnej wielkości, wśród których naj większą uwagę zwracają mitochondria (s. 74). Złożone układy błon, wykształcone rozmaicie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt i wielkość komórki

  Kształ t i wielkość komórek mogą być różnorodne, przy tym stałe lub zmienne. Wielkość rozmaitych komórek waha się w szerokich granicach. Niektóre z nich można zobaczyć nawet nie uzbrojonym okiem.

  np. jajo ptasie. Stanowi to jednak wyjątek. Wielkość komórek widzia-na jest tylko w mikroskopie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa komórki

  Podstawowym elementem budowy nie tylko ustrojów zwierzęcych, ale i roślinnych jest drobny, przeważnie jedynie pod mikroskopem do-strzegalny twór , zwany komórkę (cellula, cytus). Zarówno w królestwie roślinnym, jak i zwierzęcym istnieją liczne gatunki istot, które przez cały okres swego życia są...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek jako forma zoologiczna

  Występowanie w organizmie człowieka wielu właściwości charakterystycznych dla organizmów żywych w ogóle, a zwierzęcych w szczególności (np. przemiana materii , polegająca na przetwarzaniu wchłoniętej przez organizm części pobranego z zewnątrz pokarmu oraz wydalaniu na zewnątrz produktów powstałych w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /12 120

  praca w formacie txt

Do góry