Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    Komórka płciowa męska

    Komórka płciowa męska, czyli plemnik, w przeciwieństwie do komórki jajowej jest bardzo mała i obdarzona zdolnością do wykonywania samoistnych ruchów. Do czynności tej jest dostosowana całą swoją budową. Plemnik jest kształtu nitkowatego, ma ok. 60 jim długości. Składa się on z główki, szyjki...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 621

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Komórka płciowa żeńska

    Jest komórką dużą, kulistą o średnicy ok. 0,2 mm . Powstaje ona w jajniku (ovarium), czyli żeńskim gruczole płciowym, ze znacznie mniejszej komórki, zwanej gonocytem. Gonocyt przekształca się w prajajo, czyli owocyt I rzędu. Po okresie wzrastania owocyt I rzędu zaczyna dojrzewać. W przebiegu tego...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 608

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    RYS ROZWOJU OSOBNICZEGO CZŁOWIEKA

    Ustrój ludzki, jak wszystkie ustroje zwierzęce, w pierwszych chwilach swego istnienia jest tylko jedną komórką. Komórka ta różni się od innych komórek ustroju zdolnością wytwarzania całości ustroju wielokomórkowego, a ponadto tym, że powstaje przez zespolenie się dwóch komórek: komórki płciowej...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 302

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Czas życia komórki

    Czas życia komórki  bywa różny. Jedne z nich są długowieczne i trwają od okresu zarodkowego do końca życia osobnika — do takich należą komórki nerwowe i szkieletowe włókna mięśniowe, inne żyją znacznie krócej (krwinki czerwone żyją np. ok. 120 dni), jeszcze inne żyją bardzo krótko i albo...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /482

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Podział komórki

    Jedną z istotnych cech komórki jest jej zdolność do rozmnażania się przez podział na komórki potomne, podobnie jak ona zbudowane. Zdolność ta w połączeniu ze zdolnością wzrastania komórek jest podstawą zjawiska rozwoju ustroju wielokomórkowego. Ponadto jest ona warunkiem rozrodu i utrzymania życia...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 874

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Receptory komórkowe

     Jedną z cech komórki jest jej zdolność do specyficznego odpowiadania na bodźce zewnętrzne — zarówno o charakterze chemicznym, jak i fizycznym. Te specyficzne reakcje komórkowe związane są z obecnością w błonie komorkowej lub w cytoplaz-mie odpowiedzialnych za nie cząsteczek nazywanych receptorami...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /878

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wrażliwość komórki

    Ruch, a podobnie i niektóre inne czynności komórki , może powstawać w cytoplazmie, gdy na komórkę działają pewne czynniki zewnętrzne, np. mechaniczne lub chemiczne, zwane bodźcami. Mamy wtedy do czynienia z przejawami powszechnej , charak-terystycznej dla cytoplazmy w ogóle, zdolności oddziaływania na...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /981

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przemiana materii w komórce

    Zjawiskiem, które istnieje w każdej żywej komórce, jest przemiana materi i i wymiana jej ze środowiskiem. Bierze w nich czynny udział zarówno cytoplazma z jej błonką plazmatyczną (błoną komórkową) i błonkami wewnętrznymi siateczk i śród -plazmatycznej , pokrytymi ziarenkami rybosomów , które...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 688

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ruchy komórki

    Przejawem wytwarzania przez komórkę energii mechanicznej jest zjawisko ruchu komórkowego. Omawiając zmienność kształtów komórki wskazaliśmy na zjawisko ruch u pełzakowate go. Ruch taki jest związany z występowaniem prądów protoplazmaty-cznych, wskutek których cytoplazma przelewa się do wytwarzanych przez...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /1 711

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Chromatyna płciowa

    Chromatyna płciowa występuje tylko w jądrach komórkowych osobników płci żeńskiej . Pochodzi ona od jednego z dwóch chromosomów X (p. dalej). Chromosom ten nie bierze udziału w biosyntezie białka. Chromatyna płciowa zlokalizowana jest w postaci grudki silnie zasadochłonnej , przylegającej do wewnętrznej...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011 Znaków /736

    praca w formacie txt

Do góry