Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Tętnice grzbietowe palców

  Tt. grzbietowe palców (aa. digitales dorsales) nigdy nie zaopatrują całego palca, gdyż wyczerpują się wcześnie i środkowe oraz dalsze członki zaopatrują już tętnice podeszwowe. Tt. grzbietowe palców pochodzą z tt. grzbietowych śródstopia, z których pierwsza jest bezpośrednią gałęzią t...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZESPOLENIA TĘTNIC STOPY

  Na stopie odróżniamy dwa układy zespoleniowe licznie łączące się z sobą.

  Jeden układ leży na grzbiecie stopy i wytwarza sieć grzbietową, drugi położony na podeszwie obejmuje obie tętnice podeszwowe, przyśrodkową i boczną, oraz ich gałęzie.

  Sieć grzbietowa stopy (rete dorsale pedis), jakeśmy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwstecznienie łuku podeszwowego powierzchownego

  Z powodu silnego ucisku, jakiemu podlega podeszwa stopy, powierzchowny, podpow ięziowy łuk tętniczy podeszwy, który by odpowiadał łukowi dłoniowemu powierzchownemu, uległ całkowitemu uwstecznicniu. Również podpowięziowy łańcuch żylny jest przeważnie słaby.

  U człowieka, jak również u małp...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałęzie skórne podeszwowe

  Te same warunki mechaniczne, które wywołały uwstecznienie podpowięziowego unaczynienia stopy, wpłynęły na bardzo silny rozwój ukrwienia skórnego. Bardzo gruba bowiem skóra w miejscach przylegania stopy do podłoża  i nie mniej gruba tkanka podskórna w tychże okolicach — wymagają dobrego odżywienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice podeszwowe śródstopia

  Tt. podeszwowe śródstopia (aa. metatarseae plantares) w liczbie czterech biegną w kierunku dalszym między odpowiednimi dwiema kośćmi śródstopia po stronie grzbietowej głowy poprzecznej przywodziciela palucha; do nich dochodzą gałęzie przeszywające tt. grzbietowych śródstopia. U podstaw członków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICA PODESZWOWĄ BOCZNA

  T. podeszwową boczna (a. plantańs lateralis) przeważnie jest silniejszą gałęzią powstałą z rozdwojenia t. piszczelowej tylnej; początek jej, tak jak przyśrodkowej, leży w kanale kostki przyśrodkowej między obu blaszkami troczka zginaczy. Po wstąpieniu na podeszwę kieruje się ona łukowato do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuk podeszwowy

  Łuk podeszwowy (arcus plantaris) odpowiada łukowi dłoniowemu głębokiemu; leży on głęboko na stronic podeszwowej części bPższych kości śródstopia 2 do 4 oraz mm. międzykostnych, między nimi a głową skośną przywodziciela palucha; bocznie leży on bardziej powierzchownie niż przyśrodkowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica podeszwową przyśrodkowa

  T. podeszwową przyśrodkową (a. plantaris medialis) przeważnie jest słabszą gałęzią powstałą z rozdwojenia t. piszczelowej tylnej. Często jednak (w 20%) jest ona silniejsza od t. podeszwowej bocznej; rzadziej obie są tej samej grubości. Tętnica przyśrodkową rozpoczyna się między obu blaszkami...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź powierzchowna tętnicy podeszwowej przyśrodkowej

  Gałąź powierzchowna (ramus super ficialis) w przedłużeniu pnia biegnie dalej do przodu wzdłuż przyśrodkowego brzegu odwodziciela pałucha aż do podstawy I palca. Zaopatruje ona częściowo zginacz krótki palców oraz mięśnie położone po stronie palucha, jak również skórę przyśrodkowej strony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gałąź głęboka tętnicy podeszwowej przyśrodkowej

  Gałąź głęboka (ramus profundus), silniejsza niż powierzchowna, biegnie głębiej i bardziej bocznie od poprzedniej. Kończy się ona bardzo zmiennie; przeważnie rozdwaja się u podstawy palucha na t. podeszwową I palca biegnącą wzdłuż przyśrodkowego brzegu palucha oraz na gałąź łączącą się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry