Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Układ szkieletowy

  Układ szkieletowy (systema skeletale), zbudowany z kości, stawów i więzadeł, stanowi bierny układ ruchu, aparat poruszany, a poza tym służy za osłonę i podporę części miękkich ciała. Nauka o kościach (osteologia), stawach (artroiogia) i wię-zadłach (syndesmologia) stanowi pierwszy dział...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAN BUDOWY CIAŁA LUDZKIEGO

  Człowiek, podobnie jak większość kręgowców, jest zbudowany symetrycznie; płaszczyzna pośrodkowa dzieli ustrój na dwie symetryczne połowy, anty mery (anty = przeciw, meros = część), prawą i lewą, które są przeważnie zwierciadlanym odbiciem jedna drugiej.

  Innego rodzaju jest zróżnicowanie wzdłuż...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symetria i asymetria organizmu ludzkiego

  Ustrój ludzki zawiązuje się obustronnie symetrycznie; prawa połowa ciała jest zwierciadlanym odbiciem połowy lewej i ta obustronna symetria dotyczy zarówno zewnętrznych kształtów ciała, jak i narządów wewnętrznych. Podobieństwo strony prawej i lewej jest objawem bardzo częstym w świecie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /4 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek starości

  Wiek starości (senium). Ostatni okres życia charakteryzuje się stopniowo nasilającymi się zmianami wstecznymi (involutio) prawie wszystkich narządów, prowadzącymi wreszcie do śmierci fizjologicznej. Narządy starzeją się, czynność ich staje się coraz bardziej ograniczona: mniej używane i wadliwie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /6 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek dojrzały

  Wiek dojrzały (matuńtas) — od początku pierwszych słabych oznak starzenia się, u kobiet od zmian wstecznych jajników i zaprzestania miesiączkowania (climacterium\ klimakter = stopień), a wraz z tym do ukończenia rozrodczości i u obu płci do występowania rzeczywiście starczych zmian (wypadanie włosów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek dorosły

  Wiek dorosły (tńrilitas) — od ukończenia wzrastania długości do początku pierwszych słabych objawów starzenia się (rozpoczyna się zanik oddzielnych części szwów czaszki). Górna granica tego okresu życia może wahać się osobniczo o lat 10. W wieku dorosłym człowiek jest na ogół u szczytu swego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek młodzieńczy

  Wiek młodzieńczy (juvenilitas) trwa od ukończonego wykłucia się uzębienia stałego (bez zębów mądrości) aż do ukończenia wzrastania długości (mniej więcej od 14—16 do 20—25 roku). Jest to okres pełnego rozwoju dojrzałości płciowej i dalszego wzrastania, choć na ogół w zwolnionym tempie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiek dziecięcy

  Wiek dziecięcy (infantia) obejmuje okres od urodzenia do początku dojrzałości płciowej, która u dziewcząt występuje zawsze wcześniej niż u chłopców. Możemy w nim odróżnić trzy podokresy: a) wiek oseska (infantia I) — od urodzenia do początku występowania uzębienia mlecznego (mniej więcej do 6—9...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice związane z wiekiem

  Pod względem wieku w życiu ludzkim odróżniamy kilka okresów, stopniowo i niewidocznie przechodzących jeden w drugi. Nadają one ustrojowi różny i charakterystyczny wygląd. Po okresie życia zarodkowego i płodowego, który trwa 10 miesięcy księżycowych, czyli 280 dni, następuje okres życia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice płciowe

  Jak u wszystkich wyższych zwierząt, również u człowieka występuje zróżnicowanie płciowe. Widzimy je u człowieka każdej rasy i w każdym typie konstytucjonalnym. Mężczyzna i kobieta stanowią dwie swoiste i równorzędne sobie postacie, których różnice należy stale uwzględniać. Możemy mówić o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /zuzanna Dodano /30.12.2011 Znaków /5 204

  praca w formacie txt

Do góry