Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Okolice ciała ludzkiego

  Na powierzchni ciała odróżniamy poszczególne pola. które anatomia nazywa okolicami ciała (regiones corporis). Granice ich określa głównie zrąb kostny, częściowo również układ mięśniowy. Okolice te mają niemałe znaczenie praktyczne dla topografii powierzchni ciała i narządów wewnętrznych nimi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narządy zmysłów

  Narządy zmysłów (organa sensuum) i powłoka wspólna (integumentum commune) odbierają wrażenia i bodźce świata zewnętrznego, które drogą nerwów dochodzą do mózgu i zostają w nim uświadomione; z obrazów tych wytwarza się nasz świat pojęciowy.

  Naukę o zmysłach nazywamy estezjologią (aisthesis =...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy

  Układ nerwowy mózgowo-rdzeniowy reguluje stosunek człowieka do świata zewnętrznego (np. pracę mięśni szkieletowych lub czucie powierzchniowe); z punktu widzenia czynnościowego możemy więc go nazwać układem somatycznym, w przeciwieństwie do układu wegetatywnego, czyli autonomiczne go...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ nerwowy

  Układ nerwowy (systema nervosum) składa się z układu nerwowego ośrodkowego [systema nervosum centrale), w którym odróżniamy mózgowie i rdzeń kręgowy, oraz układu nerwowego obwodowego (systema nervosum periphericum), do którego zaliczamy nerwy czaszkowe1, nerwy rdzeniowe i ich zwoje.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ naczyniowy

  Układ naczyniowy (systema vasorum) składa się z układu krwionośnego (serce i naczynia krwionośne: tętnice, żyły, naczynia włosowate) i chłonnego (naczynia chłonne, śledziona i narządy chłonne). Układ krwionośny rozprowadza krew, zawierającą składniki odżywcze i tlen, po całym ustroju...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ wewnątrzwydzielniczy

  Układ wewnątrzwydzielniczy, czyli dokrewny (systema endocrinum\ endon = wewnątrz, krino - wydzielam), składa się z gruczołów o wewnętrznym wydzielaniu, czyli do-krewnych (tarczyca, przysadka, nadnercza i inne), które swą wydzielinę, hormony, oddają bezpośrednio do ki-wi i chłonki. Z tego też powodu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy

  Układ moczowo-płciowy (systema urogenitale). Narządy moczowe i narządy płciowe wiążą się z sobą swym pochodzeniem oraz niektórymi wspólnymi częściami i z tego względu pomimo różnorodności czynnościowej możemy je połączyć w jeden układ. Zadanie narządu moczowego (nerki i drogi moczowe)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ oddechowy

  Układ oddechowy (systema respiratorium) składa się z dróg oddechowych (jama nosowa. gardło, krtań, tchawica, oskrzela) i z właściwego narządu oddechowego — płuc. Doprowadza on tlen do krwi i usuwa dwutlenek węgla, wytwór przemiany gazowej szkodliwy dla ustroju.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ trawienny

  Układ trawienny (pokarmowy, systema digestorium) składa się z przewodu pokarmowego (jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelita), wielkich gruczołów jamy brzusznej (wątroba, trzustka) i innych narządów, jak język, zęby itd. Przerabia on pobrane pożywienie na substancje niezbędne do przemiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ mięśniowy

  Układ mięśniowy (systema musculorum) składa się z mięśni, które kurcząc się przeważnie pod wpływem naszej woli powodują ruchy kośćca. Układ ten stanowi czynny aparat ruchu, aparat poruszający. Dalszym więc działem anatomii jest nauka o mięśniach szkieletowych (miologia).

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt

Do góry