Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy w górnym stawie głowy

  Z punktu widzenia mechaniki powierzchnie stawowe obu kłykci potylicznych tworzą jedną główkę stawową złożoną z dwóch wycinków elip-soidu. Powierzchnie te, wypukłe w dwóch prostopadłych względem siebie płaszczyznach, pozwalają na wiele różnych ruchów. Praktyczne znaczenie mają jednak tylko dwa...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona pokrywająca

  Błona pokrywająca (membrana tectoria) leży do tyłu od więzadła krzyżowego; rozpoczyna się ona szeroko na wewnętrznej powierzchni części podstawnej kości potylicznej i zwężając się ku dołowi, kończy się na tylnej powierzchni trzonu kręgu obrotowego. Stanowi ona silnie •rozwiniętą górną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła skrzydłowate

  Więzadła skrzydłowate (ligamenta alaria) są to silne pęczki więza-dłowe rozpoczynające się na stronach bocznych zęba i biegnące z prawej i z lewej strony skośnie ku górze i bocznie, a kończące się na stronie przyśrodkowej kłykci potylicznych. Również one są położone do przodu od więzadła...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło wierzchołka zęba

  Więzadło wierzchołka zęba (ligamentum apicis dentis), cienkie, okrągłe, leży w płaszczyźnie pośrodkowej ciała do przodu od więzadła krzyżowego i łączy szczyt zęba z przednim brzegiem otworu wielkiego kości potylicznej. Więzadło to, mechanicznie bez znaczenia, zasługuje na uwagę, ponieważ...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego

  Więzadło krzyżowe kręgu szczytowego (ligamentum cruciforme atlantis) składa się z dwóch części: poziomej i pionowej, ułożonych w kształcie krzyża. Część pozioma, silniejsza — więzadło poprzeczne kręgu szczytowego (ligamentum transversum atlantis) — jest to płaskie więzadło utrzymujące ząb w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona szczytowo-potyliczna tylna

  Błona szczytowo-potyliczna tylna (membrana atlantooccipitalis posterior) jest wyższa i znacznie bardziej wiotka od przedniej, szczególnie w części środkowej. Biegnie ona od tylnego brzegu otworu wielkiego kości potylicznej do tylnego łuku kręgu szczytowego. Silniejsze pasma górno-boczne są skierowane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błona szczytowo-potyliczna przednia

  Błona szczytowo-potyliczna przednia (membrana atlantooccipitalis anterior) jest rozpięta jako płaskie, dość mocne pasmo między częścią podstawną kości potylicznej a łukiem przednim kręgu szczytowego. Pośrodku jest zrośnięta od przodu z więzadłem podłużnym przednim, bocznie — z torebką...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną

  Połączenie krzyżowo-guziczne (junctura sacrococcygeal), między owalną powierzchnią wierzchołka kości krzyżowej a podstawą kości guzicznej, jest homologiczne do połączeń między trzonami kręgów prawdziwych i wzmocnione przez podobne więzadła. Odróżniamy tu następujące połączenia: 1)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /2 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło karkowe

  Więzadło karkowe (ligamentum nuchae) jest rozpięte między kością potyliczną a wyrostkami kolczystymi kręgów szyjnych w płaszczyźnie pośrodkowej, jako nieparzysta, trójkątna błona włóknista. U góry przyczepia się ona do grzebienia potylicznego zewnętrznego; od przodu — do guzka tylnego kręgu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła międzykolcowe

  Więzadła międzykolcowe (ligamenta interspinalia) są to płaskie pasma więzadłowe rozciągające się między zwróconymi do siebie brzegami sąsiednich wyrostków kolczystych. Są one najlepiej rozwinięte na kręgach lędźwiowych, najsłabiej — na kręgach szyjnych. Włókna tych więzadeł przebiegają na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry