Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej

  Ruchy zgięcia i prostowania w płaszczyźnie pośrodkowej (flexio et extensio) albo zgięcia do przodu i zgięcia do tyłu (anteflexio et retroflexio) są to ruchy symetryczne dokoła osi poprzecznej biegnącej poziomo z prawej strony na lewą. przeważnie przez środek jądra miażdżystego. Zakres tych ruchów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ruchu

  Ruchomość poszczególnych kręgów w stosunku do siebie jest bardzo ograniczona; ograniczenie to powoduje głównie aparat więzadłowy. a zwłaszcza krążki między kręgowe, łączące kręgi. Mimo to nieznaczne ruchy 24 kręgów prawdziwych sumując się dają w wyniku bardzo znaczną ruchomość całego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd podpory ciała

  U człowieka w związku z jego pionową postawą kręgosłup, dźwigając całą górną część ciała, odgrywa pod tym względem znacznie większą rolę niż u pozostałych kręgowców. U człowieka każda część kręgosłupa tym więcej dźwiga, im niżej jest położona, i temu odpowiada stopniowo coraz...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

  Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny w płaszczyźnie czołowej

  Oprócz krzywizn pośrodkowych (strzałkowych), skierowanych do przodu lub do tyłu, występują zwykle (w 68%) skrzywienia boczne kręgosłupa (skolioses; skolios = krzywy), krzywizny w płaszczyźnie czołowej. Występowanie ich łączy się przypuszczalnie z ogólną asymetrią ciała, której liczne objawy w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywizny kręgosłupa

  Kręgosłup człowieka dorosłego nie jest słupem prostym, lecz w płaszczyźnie czołowej, a przede wszystkim w płaszczyźnie pośrodkowej, ma wężowate wygięcia.

  Krzywizny w płaszczyźnie pośrodkowej odpowiadają poszczególnym odcinkom kręgosłupa. Krzywizny części szyjnej i lędźwiowej skierowane...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnie kręgosłupa

  Część środkowa powierzchni przedniej kręgosłupa jest utworzona przez trzony kręgów. Szerokość ich powiększa się od drugiego kręgu szyjnego do pierwszego piersiowego, po czym występuje nieraz wyraźnie widoczne zwężenie aż do czwartego lub piątego trzonu kręgu piersiowego, skąd dopiero...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /7 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiary kręgosłupa

  Długość mierzona wzdłuż krzywizn wynosi u dorosłego mężczyzny 70—75 cm, czyli 45% długości ciała. Na długość tę składają się mniej więcej w 1/4 wysokości trzonów, a w wysokości krążków międzykręgowych. U kobiet długość kręgosłupa jest o 8—10 cm mniejsza niz u mężczyzn. Tak zwana...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka kręgosłupa

  Kręgosłup jako całość był porównywany dawniej do dwóch wąskich piramid zwróconych do siebie przylegającymi podstawami. Jedna piramida, której wierzchołek jest skierowany ku górze, składa się z 24 kręgów prawdziwych. Jest ona tak wysmukła, że nazwa piramidy nie bardzo jej odpowiada, należałoby...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy w dolnym stawie głowy

  Głównym ruchem tego stawu jest ruch obrotowy głowy. Odbywa się on w ten sposób, że kręg szczytowy razem z czaszką obraca się dokoła zęba kręgu obrotowego w stosunku do długiej osi zęba. Obrót w każdą stronę wynosi ok. 30°. Silniejsze ruchy obrotowe głowy, do 90° w każdą stronę, odbywają się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011 Znaków /1 806

  praca w formacie txt

Do góry