Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mechanika chrząstki żebrowej

  Ruchy dwóch żeber poprzecznie złączonych mostkiem w stosunku do dwóch różnie skierowanych osi możliwe są tylko wtedy, kiedy taki pierścień żebrowy nie jest sztywny, lecz zawiera ruchome ogniwa, jakimi są chrząstki żebrowe. Rówmocześnie z ruchami żeber kostnych odbywają się więc zmiany...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy żeber

  Zakres ruchów poszczególnego punktu żebra kostnego jest tym mniejszy, im dalej ku tyłowi jest on położony. Jeżeli prześledzimy części żeber kostnych, to na zwłokach najsilniej ku górze unosi się żebro czwarte (mniej więcej o 35 mm), najsłabiej pierwsze i dziesiąte (o 25 mm). Ruch boczny jest...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odporność klatki piersiowej

  Klatka piersiowa mimo swej lekkiej budowy i zmienności kształtu jest mocna i odporna, stwarzając zawartym w niej narządom (sercu, przełykowi, płucom itd.) dobre warunki ochrony. Odporność mechaniczna klatki piersiowej polega na dużej sprężystości pierścieni żebrowych; każdy taki pierścień...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kształtu klatki piersiowej

  Kształt klatki piersiowej zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zmienia się w zależności od fazy oddechu. Podczas wdechu (inspiratio) klatka piersiowa poszerza się i pogłębia, równocześnie unosząc się ku górze i uwypuklając; podczas wydechu (exspiratio) zwęża się, spłaszcza,-równocześnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otwór górny klatki piersiowej

  Otwór górny klatki piersiowej (apertura thoracis superior) ograniczony jest trzonem pierwszego kręgu piersiowego, pierwszymi żebrami i brzegiem rękojeści mostka. Płaszczyzna otworu górnego pochylona jest do przodu, tak że wcięcie szyjne rękojeści mostka leży mniej więcej na poziomie drugiego lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia poszczególnych części mostka

  Trzy części mostka — rękojeść, trzon i wyrostek mieczykowaty — również u dorosłego przeważnie nie są połączone z sobą kostnie, lecz mniej lub bardziej ruchomo za pomocą chrząstki. Są to chrząstko-zrosty mostkowe (synchondroses sternales). Powierzchnie końcowe trzech łączących się z sobą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia chrząstek żebrowych

  Przylegające do siebie brzegi chrząstek szóstego, siódmego i ósmego żebra z reguły łączą się stawami międzychrząstkowymi (artic.ulationes interckondrales). W połowie przypadków również piąta chrząstka żebrowa łączy się stawowo z szóstą, a często (w 25%) także chrząstka dziewiątego żebra z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi

  Żebra kostne przechodzą bezpośrednio w chrząstki na swych przednich końcach. Przednie końce żeber kostnych zakończone są owalnymi, pionowo ustawionymi wgłębieniami o porowatej powierzchni, z którymi łączą się ściśle chrząstki żebrowe. Połączenie to jest bardzo mocne, ponieważ najmniejsze...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe

  Więzadło śródstawowe mostkowo-żebrowe (ligamentum sternocostale in-traarticulare) Więzadło to znajdujemy stale tylko między drugą chrząstką żebrową a mostkiem. Jest to płytka chrząstki włóknistej, która biegnie od przy środkowego końca drugiej chrząstki żebrowej do miejsca połączenia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe

  Więzadła promieniste mostkowo-żebrowe (ligamenta sternocostalia radia-ta), przednie i tylne. Więzadła te w postaci szerokich i cienkich pasm biegną rozbieżnie z powierzchni przedniej i tylnej mostkowych końców chrząstek żebrowych na mostek. Są silniejsze po stronie przedniej niż tylnej, częściowo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /30.12.2011 Znaków /743

  praca w formacie txt

Do góry