Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność kości klinowej

  W obrębie kości klinowej występują nieraz różnego rodzaju odmiany. Wspominaliśmy poprzednio o kanale czaszkowo-gardłowym; odmiana ta występuje bardzo rzadko u dorosłego, bo tylko u 0,3%; u płodów i noworodków widzimy ją mniej więcej w 10% przypadków; znacznie częściej jest zachowana u...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości klinowej

  Kość klinowa powstaje z siedmiu parzystych punktów kostnienia, przeważnie na podłożu chrzęstnym, w nieznacznej części na podłożu łącznotkanko-wym. W ósmym tygodniu życia płodowego powstaje: 1) punkt kostnienia między otw< rem okrągłym a owalnym dla skrzydła większego (alisphenoidale) i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura kości klinowej

  Kość klinowa jest zbudowana prawie wyłącznie z istoty zbitej. Ślady istoty gąbczastej znajdujemy w części tylnej trzonu, u podstawy wyrostków skrzydłowatych, w grubszych częściach skrzydeł większych i wzdłuż brzegu tylnego skrzydeł mniejszych. W trzonie kości wyżłobione są zatoki klinowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

  Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego (lamina medialis proc. pterygoidei) jest węższa i dłuższa od blaszki bocznej; jej dolny koniec przechodzi w wydłużenie haczykowato zagięte w kierunku bocznym, zwane haczykiem skrzydłowym (hamulus pterygoideus). Na stronie bocznej haczyka jest wyżłobiona...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoki klinowe

  Zatoki klinowe (sinus sphenoidales), prawa i lewa, są to dwie nieregularne, pneumatyczne przestrzenie wysłane błoną śluzową, mieszczące się w trzonie kości klinowej. Są one przedzielone kostną przegrodą zatok klinowych (septum sinuum spheno-idalium), rzadko ustawioną w płaszczyźnie pośrodkowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon (corpus)

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość klinowa

  Nieparzysta kość klinowa (os sphenoidale\ sfen = klin, ejdes = podobny) leży pośrodku podstawy czaszki, toteż łączy się z wieloma kośćmi. Ze względu na jej długie wyrostki dawni anatomowie nazywali ją osossa saturarum alatum* lub w porównaniu do latającej osy os vespiforme*. Opis tej kości opiera...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości potylicznej

  Kość potyliczna powstaje z pięciu części; części podstawnej, dwóch części bocznych oraz z dolnej 1 górnej części łuski. Górna część łuski powstaje jako kość łącznotkankowa, pozostałe śródchrzęstnie. jako kości zastępcze. W części podstawnej występuje jeden punkt kostnienia w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kość potyliczna

  Nieparzysta kość potyliczna (os occipitale) ogranicza czaszkę od strony tylno-dolnej. Odróżniamy w niej cztery części, które u noworodka są jeszcze oddzielone od siebie: nieparzystą część podstawną (pars basilaris) i łuskę potyliczną (sąuama occipitalis), oraz parzyste części boczne (partes...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa czaszki

  Powierzchnia zewnętrzna podstawy czaszki (basis cranii ex-terna) bez żuchwy, która tworzy jej ścianę dolną, ograniczona jest od przodu wyrostkami zębodołowymi szczęki (processus alveo-lares maxillae), od tyłu kresami karkowymi górnymi kości potylicznej, z boku — również wyrostkami zębodołowymi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /11 914

  praca w formacie txt

Do góry