Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnia oczodołowa

  Powierzchnia oczodołowa [facies orbitalis) jest skierowana ku tyłowi i przyśrodkowo; łączy się ona z powierzchnią oczodołową szczęki (sutura zygomaticomaxilla~ ris) i ze skrzydłem większym kości klinowej (sutura sphenozygomatica), stanowiąc część dna i ściany bocznej oczodołu. Na powierzchni tej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parzysta kość jarzmowa

  Parzysta kość jarzmowa (os zygomaticumkształtu czworokątnego, położona jest w bocznej części twarzy; tworzy ona odcinek ściany bocznej i dna oczodołu, część dołu skroniowego i podskroniowego oraz wyniosłość policzkową. Położenie tej kości wpływa w znacznym stopniu na ukształtowanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości podniebiennej

  Kość podniebienna powstaje jako kość okładzinowa na podłożu łącznotkankowym z jednego punktu kostnienia. Występuje on w ósmym tygodniu życia płodowego w kącie połączenia obu części kości. Z tego punktu kostnienia postępuje przyśrodkowo ku blaszce poziomej, ku dołowi — w obręb wyrostka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek klinowy

  Wyrostek klinowy odchodzi od części tylnej brzegu górnego blaszki pionowej kości; jest on znacznie mniejszy od wyrostka oczodołowego i występuje w postaci cienkiej blaszki skierowanej ku górze, przyśrodkowo i nieco ku tyłowi. Ma on trzy powierzchnie i dwa brzegi. Powierzchnia górna wyrostka łączy się...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek oczodołowy

  Wyrostek oczodołowy odchodzi od części przedniej brzegu górnego blaszki pionowej. Jest on osadzony na małym zwężonym odcinku kości jakby na szyjce i odgięty ku górze, bocznie i do przodu. Rozróżnić na nim można pięć powierzchni, z których trzy łączą ten wyrostek z sąsiednimi kośćmi, a dwie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek piramidowy

  Wyrostek piramidowy {processus pyramidalis), czyli stożkowaty, jest skierowany ku tyłowi i bocznie od tylnego końca miejsca połączenia blaszki poziomej i pionowej. Wchodzi on swrą tylną stroną od przodu we wcięcie skrzydłowe kości klinowej i dzięki temu uzupełnia część dolną dołu skrzydłowego...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parzysta kość podniebienna

  Parzysta kość podniebienną (os palatinum) leży w tylnym odcinku jamy nosowej między szczęką a wyrostkiem skrzy dłowatym kości klinowej. Przyczynia się ona do utworzenia ścian trzech jam: dna i ściany bocznej jamy nosowej, sklepienia jamy ustnej i w nieznacznym stopniu dna oczodołu; bierze również...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność szczęki

  Wielkiej zmienności zarówno osobniczej, jak i grupowej podlega kształt otworu gruszkowatego. Na nazwę tę zasługuje on właściwie tylko u osób wą-skonosych, u szerokonosych bowiem wcięcie to jest stosunkowo bardzo szerokie, szerokość może nawet przekraczać wysokość. Również wielką zmienność...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /1 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój szczęki

  Szczęka powstaje jako kość okładzinowa z dwóch części: przyśrodkowej, z której wytwarza się kość przysieczna, i bocznej, z której powstaje właściwa szczęka. Kość przysieczna rozwija się z trzech punktów kostnienia, które występują w szóstym tygodniu życia płodu i niebawem łączą się; w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyrostek podniebienny

  Wyrostek podnłebienny (processus palatinus). Wyrostek podniebien-ny stanowi poziomo ułożoną grubą i mocną blaszkę kostną. Bocznie wyrasta on z trzonu szczęki, przyśrodkowo łączy się z wyrostkiem szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego poś-rodkowego (sutura palatina mediana). Wyrostek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /gabriela Dodano /03.01.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry