Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Powierzchnie stawowe

  Powierzchnię stawową na kości skroniowej tworzy przedni odcinek dołu żuchwowego (fossa mandibularis) i do przodu od niego położony guzek stawowy (tuberculum articułare). Z dołu żuchwowego, położonego do przodu od przewodu słuchowego zewnętrznego, tylko odcinek przedni, dołek stawowy (fovea...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw skroniowo-żuchwowy

  Żuchwę i czaszkę łączą ruchomo dwa symetryczne stawy, prawy i lewy, w ruchach swych stale użytkowane równocześnie. Krążek stawowy dzieli staw skroniowo-żuchwowy na dwie części, ściśle od siebie oddzielone. W skład stawu wchodzą: powierzchnie stawowe kości skroniowej i głowy żuchwy, krążek...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deformacje czaszki

  Płaskie kości czaszki rosną w trzech kierunkach. Wzrastanie grubościowe postępuje od okostnej wewnętrznej, gdy tymczasem wzrastanie powierzchniowe w kierunku długościowym i szerokościowym — od brzegów kości ograniczających szwy. Brzegi kości są to miejsca wzrastania i powodują wzrastanie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /4 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanik szwów i ciemiączek

  Wraz z postępującym wzrastaniem kości czaszki pasma łącznotkankowe między nimi położone stopniowo coraz bardziej zwężają się, ciemiączka zamykają, a wreszcie zamykają się i szwy. Pasma te w czasie porodu umożliwiają nasuwanie się brzegów kości na siebie i wzmagają do pewnego stopnia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciemiączko

  Z liczby sześciu dwa ciemiączka są nieparzyste i dwa parzyste. Z ciemiączek nieparzystych największe jest 1) ciemiączko przednie (fonticulus anterior1), o kształcie porównywanym zwykle do latawca, ostrym kątem skierowanego do przodu; leży ono na skrzyżowaniu szwu wieńcowego, strzałkowego i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwy czaszki

  Szwy (suturae). Na sklepieniu czaszki  widzimy szew strzałkowy (sutura sagittahs), który biegnie w linii pośrodkowej, łącząc obie kości ciemieniowe. U płodów i osesków szew ten przedłuza się do przodu, dzieląc kość czołową na dwie symetryczne części. Jest to szew czołowy {sutura frontalis)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /3 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzozrosty czaszki

  Kości sklepienia i ścian bocznych czaszki powstają na podłożu łącznotkankowym. Z określonych punktów proces kostnienia beleczek kostnych postępuje promieniście, dostosowując się do kierunku głównych linii napięcia (trajektorii) czaszki. Tym samym czaszka noworodka w widoku od góry ma kształt...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrząstkozrosty czaszki

  Nie skostniałe pozostałości chrzęstnej podstawy czaszki zachowują się i po urodzeniu w postaci chrząstkozrostów w miejscach, w których kości się łączą. W miejscach tych pierwotna chrząstka szklista przekształca się z wiekiem w chrząstkę włóknistą. Piramida kości skroniowej łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łuska potyliczna

  Łuska potyliczna (squama occipitalis) na powierzchni zewnętrznej nosi guzowatość potyliczną zewnętrzną (protuberantia occipitalis ext.), od której na boki biegnie w obie strony kresa karkowa górna (linea nuchae sup.), zaś do otworu wielkiego — grzebień potyliczny zewnętrzny (crista occipitalis ext.)\ od...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości gnykowej

  Kość gnykowa powstaje z chrzęstnego szkieletu trzewnego, mianowicie: rogi mniejsze z drugiej pary, rogi większe z trzeciej pary łuków skrzelowych, trzon zaś — ze wspólnej części łączącej te łuki (copula). Każda z części składowych kości gnykowej rozwija się z osobnego punktu kostnienia...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /julka Dodano /03.01.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt

Do góry