Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    Więzadło biodrowo-lędźwiowe

    Więzadło biodrowo-lędźwiowe (ligamentum iliolumbale) również wzmacnia staw krzyżowo-biodrowy. Stanowi ono mocne, płaskie pasmo włókniste rozpoczynające się na wyrostkach poprzecznych czwartego i piątego kręgu lędźwiowego; część włókien kieruje się stąd do tylnej części grzebienia...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /503

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Staw krzyżowo-biodrowy

    Staw krzyżowo-biodrowy (articulatio sacroiliaca) jest stawem płaskim, utworzonym między stawowymi powierzchniami uchowatymi kości krzyżowej i kości biodrowej.

    Chrząstka stawowa jest znacznie grubsza na powierzchni uchowatej kości krzyżowej niż biodrowej. Na kości biodrowej występuje przeważnie...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 124

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Otwór zasłoniony

    Otwór zasłoniony (foramen obturatum), dużych stosunkowo rozmiarów, kształtu trójkątnego lub owalnego jest ograniczony kością kulszo-wą i łonową. Brzegi jego są ostre z wyjątkiem górno-bocznego kąta, gdzie przebiega bruzda zasłonowa; do brzegów tych przyczepia się cienka, lecz mocna błona...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 012

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gałąź dolna kości łonowej

    Gałąź dolna kości łonowej (ramus inferior ossis pubis) stanowi wąską i płaską część kości, która biegnie od przyśrodkowego końca gałęzi górnej ku dołowi oraz bocznie i łączy się z gałęzią kości kulszowej. Brzeg przyśrodkowy tej gałęzi jest odchylony nieco bocznie w kształcie...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /852

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Gałąź górna kości łonowej

    Gałąź górna kości łonowej (ramus superior ossis pubis) odchodzi od trzonu i kieruje się do przodu, ku dołowi i przyśrodkowo, gdzie w płaszczyźnie pośrodkowej łączy się z kością strony przeciwległej; ma ona kształt mniej więcej trójściennego ostrosłupa, który ku przyśrodkowi zwęża się i...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 579

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Trzon kości kulszowej

    Trzon kości kulszowej (corpus ossis ischii) tworzy nieco więcej niż dwie piąte panewki. Na swym brzegu przednio-dolnym, pod wcięciem panewki, na górnym brzegu otworu zasłonionego znajduje się często mały guzek zasłonowy tylny (tuberculum obturatorium poste-rius). Z brzegu tylnego trzonu sterczy ku...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /2 181

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Grzebień biodrowy

    Grzebień biodrowy (crista iliaca) stanowi górny, zgrubiały brzeg talerza. Jest on wypukły ku górze i wygięty wr kształcie litery S: rozpoczyna się wystającym ku przodowi, tępym kolcem biodrowym g ó r n y m przedni m (spina iliaca anterior superior), a kończy się również tępym kolcem biodrowym tylnym...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 149

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kość biodrowa

    Kość biodrowa (os ilium, kość skrętu kiszek; eileos = skręt kiszek) stanowi największy odcinek kości miednicznej; składa się ona z dwóch części: trzonu i talerza; granica między nimi jest zaznaczona na stronie wewnętrznej kresą łukowatą (linea arcuata).

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /279

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kość miedniczna

    Kość miedniczna (os coxae); prawa i lewa, jest największą i najszerszą kością szkieletu. Jest to szeroka, spłaszczona, nieregularna kość zwężona w części środkowej, a poszerzona ku górze i ku dołowi. Każda kość miedniczna składa się z trzech części, które dopiero u dorosłego tworzą...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 343

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rozwój kości kończyny dolnej

    Wszystkie kości kończyny dolnej kostnieją na podłożu chrzęstnym, przy czym kostnienie trzonów kości długich rozpoczyna się ochrzęstnie, innych składników — śródchrzęst-nie. Przekształcenie szkieletu chrzęstnego w szkielet kostny, tak samo jak na kończynie górnej, odbywa się w zasadzie w trzech...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /03.01.2012 Znaków /1 778

    praca w formacie txt

Do góry