Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Zatoki międzyjamiste

  Zatoki międzyjamiste (sinus inlercauernosi). Na przednim i tylnym obwodzie dołu przysadki a częściowo również w jego dnie poprzecznymi żylnymi przewodami łączą się z sobą prawa i lewa zatoka jamista; są to z a t oki m i ę d z yj a m i s t e. przednia i tylna. Przysadka pod przeponą siodła opony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka klinowo-ciemieniowa

  Zatoka klinowo-ciemieniowa (sinus sphenoparielalis). parzysta, powstaje z żył powierzchni półkul mózgowych; biegnie ona łukowato w kierunku przyśrodkowym. począwszy od kąta klinowego kości ciemieniowej wydłuż wolnego brzegu skrzydła mniejszego kości klinowej. Pod wyrostkiem pochyłym przednim uchodzi...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka skalista górna

  Zatoka skalista górna (sinus petrosus superior} tworzy tylny górny odpływ zatoki jamistej; ciągnie się ona ku tyłowi i bocznie wzdłuż górnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w przyczepie namiotu móżdżku i uchodzi do części początkowej zatoki esowatej, czasem do zatoki poprzecznej. Zatoka...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka skalista dolna

  Zatoka skalista dolna (sinus petrosus inferior)> większa od poprzedniej, tworzy dolny odpływ zatoki jamistej; biegnie ona wzdłuż tylnej krawędzi części skalistej kości skroniowej w bruździe zatoki skalistej dolnej do części przyśrodkowej otworu szyjnego; następnie poniżej podstawy czaszki skośnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spływ zatok

  Spływ zatok (conJJuens sinuum ). Na guzowatości potylicznej wewnętrznej w tylnym końcu połączenia sierpa mózgu z namiotem móżdżku, między ich blaszkami, łączą się z sobą zatoka strzałkowa górna, obie zatoki poprzeczne oraz zatoka prosta; zazwyczaj dochodzi również zatoka potyliczna. Miejsce...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka jamista

  Ściana przyśrodkowa w swej części górnej oddziela komorę przysadki od zatoki jamistej. Część dolna ściany przyśrodkowej przylega do powierzchni bocznej trzonu kości klinowrej. Jeżeli zatoka klinowa jest silnie rozwinięta, to jego ściana boczna jest bardzo cienka, wskutek czego między jamą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /3 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka poprzeczna

  Zatoka poprzeczna (sinus transiwrsus), parzysta, jest najobszerniejszą zatoką opony. Rozpoczyna się na guzowatości potylicznej wewnętrznej, wychodząc ze spływu zatok, i biegnie łukowato w bruździe zatoki poprzecznej łuski potylicznej w umocowanym brzegu namiotu móżdżku; kończy się ona w przejściu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka esowata

  Zatoka esowata (sinus sigmoideus), parzysta, jest przedłużeniem poprzedniej; leży ona w głębokiej bruździe zatoki esowatej kości skroniowej i uchodzi do górnej opuszki żyły szyjnej wewnętrznej. Z układem żylnym zewnątrzczaszkowym zatoka esowata łączy się u swego początku ż. wypustową sutkową...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka potyliczna

   Zatoka potyliczna (sinus occipitaiis) jest przewodem małym, nieparzystym lub parzystym. Biegnie ona ku dołowi w umocowanym brzegu sierpa móżdżku wzdłuż grzebienia potylicznego wewnętrznego. Najczęściej wychodzi ona ze spływu zatok i biegnie w kierunku otworu wielkiego. Na krótko przed dojściem do...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatoka strzałkowa górna

   Zatoka strzałkowa górna (sinus sagi Hal is superior), nieparzysta, biegnie wzdłuż przyczepu sierpa mózgu w bruździe zatoki strzałkowej górnej od otworu ślepego do guzowatości potylicznej wewnętrznej. Zatoka ta uchodzi do spływu zatok położonego na tejże guzowatości. W swym przebiegu, zwłaszcza na...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /alyssa Dodano /02.02.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt

Do góry