Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Kości stępu

  W skład stępu (tarsus; tarsos — oznaczał pierwotnie cały kościec stopy) wchodzi siedem kości. Są one ułożone w ten sposób, że z dwóch tylnych, kości skokowej i piętowej, pierwsza położona jest nie obok drugiej, lecz na drugiej, a cztery przednie, kość sześcienna i trzy kości klinowate, leżą...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości stopy

  Budowa stopy jest swoista dla człowieka w związku z jego pionową postawą Hipoteza, że pierwotnie stopa była narządem chwyt nym, który u człowieka dopiero przekształcił się w narząd podpory, nie jest pewna. Wszystkie małpy człekokształtne mają stopę chwytną, z przeciwstawnym paluchem...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność strzałki

  Wskutek zmniejszenia się strzałki w rozwoju płodowym, jak również wskutek działania Licznych mięśni otaczających ją i przyczepiających się do niej. kształt i rzeźba kości podlegają wielkiej zmienności osobniczej. Ta różnorodność formy uzewnętrznia się wyraźnie na przekrojach poprzecznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura strzałki

  Strzałka jest zbudowana według typu kości długich. Trzon jest zbudowany z istoty zbitej i zawiera wąską jamę szpikową, szerszą ku końcowi bliższemu, węższą ku końcowi dalszemu. Oba końce kości składają się z istoty gąbczastej, pokrytej warstwą istoty zbitej. Blaszki kostne biegną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój strzałki

  Strzałka powstaje z trzech punktów kostnienia: jednego dla trzonu i po jednym dla każdego końca. Kostnienie rozpoczyna się w trzonie mniej więcej w ósmym tygodniu życia płodowego i rozprzestrzenia się ku obu końcom. U noworodka oba końce są jeszcze chrzęstne. W końcu dalszym kostnienie rozpoczyna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kostka boczna

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzon strzałki

  Trzon strzałki (corpus fibulae). Trzon, podobnie jak trzon kości piszczelowej, w przekroju poprzecznym jest mniej więcej trójkątny; odróżniamy w nim trzy powierzchnie, odgraniczone od siebie trzema brzegami. Poza tym wzdłuż jednej z tych powierzchni, mianowicie wzdłuż powierzchni tylnej skierowanej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strzałka

  Strzałka (fibula) położona jest wzdłuż bocznej strony kości piszczelowej, z którą łączy się u góry i u dołu. Jest ona znacznie cieńsza od kości piszczelowej, a w stosunku do swej długości jest najbardziej wysmukła ze wszystkich kości długich. U góry, łącząc się z kością piszczelową, nie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kości piszczelowej

  Na szczególną uwagę zasługuje kształt bliższego końca kości piszczelowej. U niższych małp i małp człekokształtnych widoczne jest wyraźne przechylenie powierzchni stawowej górnej ku tyłowi tyłopochylenie piszczeli (retrotersio tibiae). Występuje ono również u człowieka pierwotnego (Homo...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kości piszczelowej

  Kość piszczelowa kostnieje z trzech punktów: jednego dla trzonu i po jednym dla każdej nasady. Kostnienie rozpoczyna się pośrodku trzonu w siódmym tygodniu życia zarodka, o kilka dni później niż w trzonie kości udowej, i stopniowo postępuje ku obu końcom Punkt kostnienia nasady bliższej występuje...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry