Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło kulszowo-udowe

  Więzadło kulszowo-udowe (ligamentum ischiofemorale) wzmacnia ścianę tylną torebki. Jest to grube więzadło, rozpoczynające się szeroko na tylnym brzegu panewki w obrębie trzonu kości kulszowej; włókna jego biegną dalej zbieżnie i kierują się skośnie ku górze i bocznie, splatając się głównie z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło łonowo- udowe

  Więzadło łonowo- udowe (ligamentum pubofemorale) leży na stronie przyśrodkowo-dolnej stawu; rozpoczyna się ono na trzonie i gałęzi górnej kości łonowej i biegnie częściowo do górnego brzegu krętarza mniejszego, częściowo splata się z włóknami warstwy okrężnej. Więzadło to przede wszystkim...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło biodrowo-udowe

  Więzadło biodrowo-udowe (ligamentum iliofemorale*) rozpoczyna się w okolicy kolca biodrowego przedniego dolnego oraz łącznie z początkiem ścięgnistym mięśnia prostego uda na brzegu panewki stawowej. Biegnie ono rozbieżnie dwoma pasmami, przyczepiając się do kresy międzykrętarzowej wzdłuż całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panewka stawowa

  Panewka stawowa, utworzona przez kość miedniczną, położona jest na bocznej stronie kości i skierowana do przodu i bocznie. Panewkę znacznie pogłębia wysoki obrąbek panewkowy (labrum aceta-bulare), trójkątny w przekroju poprzecznym, który — podobnie jak w stawie ramiennym — występuje w postaci...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw biodrowy

  Staw biodrowy łączy kość miedniczną z kością udową. Zbudowany jest podobnie do stawu ramiennego. O ile jednak ruchy ramienia wykonywane są w trzech stawach kulistych, o tyle ruchy uda odbywają się w jednym tylko stawie kulistym, w stawie biodrowym.

  Powierzchnie stawowe stawu biodrowego mają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeszczki

  Trzeszczki (ossa sesamoidea; sezamon = owoc strączkowy, rośliny sezamu pochodzącej z Egiptu i Półwyspu Arabskiego) są to przeważnie małe, okrągławe kostki, występujące na obu kończynach. Są one albo włączone w ścianę torebki stawowej, albo w odcinki końcowe ścięgna mięśnia, albo i w jedno...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój palców stopy

  Paliczki palców stopy, tak jak kości śródstopia, kostnieją podobnie do odnośnych części na ręce. Każdy paliczek kostnieje z dwóch punktów: jednego dla trzonu i jednego dla podstawy (nasady bliższej). Końce dalsze paliczków są utworzone przez trzony. Proces kostnienia rozpoczyna się na trzonach w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości palców stopy

  Kości palców stopy (ossa digitorum pedis) pod względem liczby, położenia i kształtu odpowiadają kościom palców ręki, również układ otworów i kanałów odżywczych jest identyczny. Różnica polega na tym, że na stopie paliczki palców II i V są mniejsze i bardziej wysmukłe; dotyczy to zwłaszcza...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kości śródstopia

  W skład śródstopia (metatarsus) wchodzi pięć kości (ossa metatarsa-lia); są to kości długie, niewielkich rozmiarów; na każdej z nich odróżnić możemy podstawę, zwróconą do kości stępu. trzon, mniej więcej trójścienny, i głowę z powierzchnią stawową dla bliższego paliczka. Tak samo jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dodatkowe kości stępu

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt

Do góry