Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Więzadło rzepki

  Więzadło rzepki (ligamentum patellae) stanowi część środkową wspólnego ścięgna mięśnia czworogłowrego uda, które biegnie od rzepki do kości piszczelowej. Jest to bardzo mocne, płaskie pasmo więza-dłowe długości 5—8 cm, które u góry przyczepia się do dolnego brzegu i do powierzchni przedniej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łąkotki stawowe w kolanie

  Łąkotki pogłębiają powierzchnię stawową kości piszczelowej. Znajdują się one w obrębie torebki stawowej między kością udową i piszczelową. Na obu swych końcach — zwykle zwanych rogami (cornua menisci*) — obie są silnie złączone z kością piszczelową za pomocą pasm łącznotkankowych. W...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy

  Staw kolanowy (articulatio genus) jest największym stawem ustroju ludzkiego, a równocześnie jednym z najbardziej wrażliwych i ulegających uszkodzeniom. Łączy on udo z golenią. U niższych kręgowców obie kości goleni, mniej więcej tej samej wielkości, łączą się z końcem dalszym kości udowej.

  U...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśni stawu biodrowego

  Najsilniejszym zginaczem jest mięsień prosty uda; mniej więcej o jedną czwartą mniejszą siłę ma mięsień biodrowo-lędżwiowy, następnym z kolei jest mięsień napinający powięź szeroką i mięsień krawiecki. Szereg pomocniczych mięśni w ruchach zginania bierze już tylko udział drugorzędny. Z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy obrotowe stawu biodrowego

  Dokoła osi pionowej (podłużnej), która równocześnie odpowiada linii nośnej kończyny dolnej łączącej punkty środkowe stawów biodrowego, kolanowego i skokowego, można wykonywać ruchy obrotowe uda. W postawie prawidłowej ruch obrotowy na zewnątrz (odwracanie uda) ogranicza się do 15°; ruch obrotowy...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruchy zgięcia i prostowania stawu biodrowego

  Największy rozmiar ruchów zgięcia i prostowania nie leży w płaszczyźnie strzałkowej, lecz w położeniu lekkiego odwiedzenia. W płaszczyźnie strzałkowej ruch zgięcia dochodzi do 120°, przy przywodzeniu ruch ten zmniejsza się. W udzie odwiedzionym do 40° ruch prostowania wynosi ok. 45°, w...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres ruchów stawu biodrowego

  Staw biodrowy jest stawem kulistym panewkowym; ruchy odbywać się w nim mogą dokoła nieskończonej liczby osi. z których możemy wyróżnić trzy główne: oś poprzeczna (czołowa) łączy punkty środkowe obu głów kości udowej; dokoła niej wykonywane są ruchy unoszenia, czyli zgięcia, i prostowania uda...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika stawu biodrowego

  Położenie prawidłowe i położenie pośrednie stawu. Dla stawu biodrowego prawidłowa, pionowa postawa ciała stanowi położenie krańcowe. W położeniu pośrednim natomiast, w którym wszystkie włókna torebki stawowej są odprężone, udo znajduje się w położeniu miernego zgięcia, odwiedzenia i obrotu...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnice stawu biodrowego

  W zaopatrzeniu stawu biodrowego biorą udział tętnice wszystkich trzech przylegających okolic biodra. Od przodu, z trójkąta udowego dochodzą gałązki stawowe obu tętnic okalających udo, przyśrodkowej i bocznej (od t. udowej głębokiej); stanowią one główne źródło krwi. Obie tętnice zespalają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło głowy kości udowej

  Więzadło głowy kości udowej (ligamentum capitis femoris) jest ukryte wewnątrz stawu. Występuje ono w postaci spłaszczonego powrózka, który rozpoczyna się szeroko w otoczeniu wcięcia panewki dwiema odnogami od obu końców powierzchni księżycowatej i na wię-zadle poprzecznym panewki, zwęża się ku...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 643

  praca w formacie txt

Do góry