Anatomia /2 941 prac/

  • Ocena brak

    Więzadło rozdwojone

    Więzadło rozdwojone (ligamentum bifurcatum) rozpoczyna się w pobliżu brzegu przedniego powierzchni grzbietowej kości piętowej i dzieli się na dwie części biegnące rozbieznie Część silniejsza, przyśrodkową. idzie w głąb do tylnego bocznego kąta kości łódkowatej (ligamentum calcaneonariculare)...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /522

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Staw skokowo-goleniowy

    Staw skokowo-goleniowy (articulatio talocruralis). czyli staw skokowy górny stanowi połączenie końców dalszych kości goleni z bloczkiem kości skokowej.

    Główkę stawową tworzy bloczek kości skokowej. Powierzchnia stawowa bloczka składa się z trzech części: górnej. przyśrodkowej i bocznej. Górna jest...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 552

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Stawy stopy

    W skład stopy wchodzą następujące połączenia stawowe: 1) staw skokowo-goleniowy, łączący kości goleni ze stępem, 2) stawy między-stępowe: staw skokowo-piętowo-łódkowy, łączący kość skokową z kością piętową i łódkowatą, oraz stawy między pozostałymi kośćmi stępu, 3) stawy między...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 500

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Błona międzykostna goleni

    Błona międzykostna goleni (membrana interossea cruris) rozpięta jest między brzegami międzykostnymi kości piszczelowej i strzałki, zamykając przestrzeń międzykostną. Włókna biegną przeważnie skośnie ku dołowi od kości piszczelowej do strzałki, niektóre pasma w kierunku odwrotnym. Ku dołowi...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /951

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Staw piszczelowo-strzałkowy

    Więzozrost (staw) piszczelowo-strzałkowy [syndesmosis (articulatio) tibiofibularisj stanowi połączenie między wcięciem strzałkowym dolnego końca kości piszczelowej a powierzchnią przyśrodkową dolnego końca strzałki. Obie zwrócone do siebie powierzchnie kostne czasem tylko w swej przedniej części...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /1 080

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Działanie mięśni w stawie kolanowym

    Staw kolanowy ma tylko jeden istotny mięsień prostujący, mięsień czworogłowy uda, natomiast cały szereg mięśni zginających. Pomimo to może on wykonać pracę trzykrotnie większą od pracy zginaczy (142.8 : 45,7 kGm). Przewaga ta. charakterystyczna dla ustroju ludzkiego, tłumaczy się tym,.że w...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 164

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ruchy obrotowe w stawie kolanowym

    Ruchy obrotowe odbywają się w każdym położeniu stawu kolanowego z wyjątkiem krańcowego prostowania i zgięcia Wyłączenie składnika obrotowego w krańcowym położeniu wyprostowanym wzmaga statyczność wyprostowanej nogi podporowej i zabezpiecza ją w chwili największego obciążenia.

    Zakres ruchów...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /3 404

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ruchy zgięcia i prostowania w stawie kolanowym

    Ruch zgięcia i prostowania odbywający się w stawie kolanowym jest kombinacją toczenia i ślizgania. W pierwszych stadiach zgięcia, mniej więcej do 20 . kość udowa toczy się po kości piszczelowej podobnie jak koło wozu po zienn. Dalszemu ruchowi toczenia przeszkadzają jednak więzadła krzyżowe...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /2 183

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Mechanika stawu kolanowego

    Staw kolanowy jest odmianą stawu zawiasowego („staw zawiasowy zmodyfikowany ) Jego położeniem prawidłowym jest pozycja wyprostowana; wówczas części tylne torebki są napięte Najmniej napięta jest ona w pozycji pośredniej, przy kolanie zgiętym o 25c, kiedy to wszystkie części torebki stawowej są...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /874

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kaletka nadrzepkowa

    Kaletka nadrzepkowa (bursa suprapatellaris). Jama stawowa u dorosłego przedłuża się ku górze bezpośrednio w kaletkę nadrzepkową: tylko pierścieniowaty fałd wpuklający się do wewnątrz wskazuje na granicę między torebką a kaletką. Jest to wielka kaletka maziowa, której brzeg górny przy...

    Ocena / Kategoria / Anatomia

    Autor /aby Dodano /04.01.2012 Znaków /773

    praca w formacie txt

Do góry