Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Powięzie

  Oprócz tego zasadniczego przebiegu występują nieraz włókna powięzi skierowane wzdłuż włókien mięśniowych lub nawet skośnie albo łukowato. Tkanka łączna powięzi zawiera również włókna sprężyste. Wskutek powyższego utkania powięzie podczas skurczu mięśnia czy grupy mięśni ustalają...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /5 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy mięśni

  Unerwienie mięśni jest również bardzo obfite; znajdujemy w nich włókna bezrdzenne, pochodzące z układu autonomicznego, towarzyszące naczyniom krwionośnym i kończące się pod śródmięsną, a poza tym liczne włókna rdzenne zarówno ruchowe, jak i czuciowe, poci lodzące od nerwów czaszkowych lub...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naczynia mięśni

  Sieć naczyń włosowatych przechodzi w żyły, które przebiegają obok tętnic. Żyły mięśni, nawet bardzo drobne, wyposażone są w zastawki.

  Ścięgna mięśni w przeciwieństwie do brzuśca są bardzo słabo unaczynione, szczególnie w głębi.

  Naczynia chłonne mięśni biegną obok naczyń...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa mikroskopowa mięśni

  Mięśnie szkieletowe i mięśnie skórne są zbudowane z poprzecznie prążkowanej, tzw. szkieletowej tkanki mięśniowej, podobnie jak mięśnie górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz odbytu i krocza.

  W mięśniu poprzecznie prążkowanym jego włókna są zgrupowane w niewielkie tzw. pierwotne pęczki...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany mięśniowe

  Zmienność jest zasadniczą właściwością budowy ustroju. Występuje ona również wyraźnie w budowie układu mięśniowego, dorównując zmienności naczyń, a przewyższając nawet co do stopnia nasilenia zmienność kości i nerwów. Dotyczy ona wszystkich niemal najistotniejszych morfologicznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek brzuśca mięśnia do ścięgna

  Wzajemny stosunek pasm mięśniowych i ścięgien jest bardzo różny; ma to duże znaczenie dla pracy mięśnia.

  W niektórych mięśniach kierunek włókien ścięgna stanowi prostolinijne przedłużenie kierunku włókien mięśniowych. Taki układ występuje zazwyczaj w mięśniach płaskich (mm. piani*), jak...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład mięśnia

  Mięsień składa się przeważnie z dwóch różnych części. Jedną część stanowi kurczliwa masa mięśnia, o żywym zabarwieniu ciemnoczerwonym, zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych; tę część mięśnia nazywamy brzuścem (venter). Część drugą stanowi łącznotkankowe...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczepy mięśni

  Mięśnie przytwierdzone są swymi końcami do powierzchni. które stanowią punkty przyczepu mięśni. Powierzchnie przyczepu są różnorodne. Niektóre mięśnie przyczepiają się do wewnętrznej powierzchni skóry, są to mięśnie skórne. Inne, jak np. mięśnie języka czy warg, przyczepiają się do błony...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształt mięśni

  >

  Stopień zróżnicowania mięśniówki na ściśle odgraniczone jednostki mięśniowe jest różny. Mięśnie kończyn są najlepiej odgraniczone jedne od drugich, już znacznie mniej mięśnie tułowia, wśród nich mięśnie grzbietu są najmniej zróżnicowane.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwa mięśni

  Ukrwienie nadaje mięśniowi czerwoną barwę. Poza tym poszczególne włókno mięśniowe ma swe własne zabarwienie powodowane hemoglobiną mięśnia. Intensywność zabarwienia zależy częściowo od ilości krwi w sieci naczyń włosowatych, częściowo zaś od ilości hemoglobiny. Jeżeli jest jej względnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt

Do góry