Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój mięśni głowy u zarodka

  Odrębną grupę stanowią mięśnie różnicujące się z mezenchymy wypełniającej łuki skrzelowe, położone w bocznych ścianach głowowego odcinka przewodu pokarmowego . W odróżnieniu od mięśni somatycznych nazywamy je mięśniami trzewnymi. Mięśnie prążkowane powstające z mezenchymy łuków...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni kończyn u zarodka

  Mięśnie kończyn wraz z mięśniami obręczy kończyny górnej i obręczy kończyny dolnej różnicują się pozornie niezależnie od mezodermy miotomów, lecz z mezenchymalnych elementów wychodzących z mezodermy ściennej tułowia i skupiających się w łopatkowatych zawiązkach kończyn. Różnicujące się in...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie tułowia i szyi

  W następnym etapie rozwoju epimery ulegają znów podłużnemu rozszczepieniu na blaszkę przyśrodkową, która utworzy krótkie mięśnie grzbietowe, i blaszkę boczną — zawiązek długich mięśni grzbietu. Hipomery rozrastają się w stronę brzuszną i w postaci metamerycznych wyrostków brzusznych kierują...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie się miotomów

  >

  >

  W przegrodę tę wrastają następnie wyrostki poprzeczne kręgów.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Histogeneza mięśni

  Elementy komórkowe miotomów zwane mio-blastami zatracają początkowy układ nabłonkowy i przejściowo przypominają elementy mezenchymy (ryc. 425 A); później komórki te wydłużając się i łącząc przekształcają się w wielojądrzaste długie włókna mięśniowe (ryc. 425 E). W cytoplazmie mioblastów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni

  Głównym źródłem materiału zarodkowego, który służy do budowy mięśni, jest mezoderma przyśrodkową somitów, zwana miotomami. Mięśnie kończyn i gardła wywodzą się z mezenchymy zawiązków kończyn i mezenchymy łuków skrzelowych. Już w tym wczesnym okresie rozwoju zarodka wrastają do miotomów...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie mięśnia na staw

  Powyższe rozpatrywanie mechanicznej pracy mięśnia nie daje nam jednak odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i z jaka siłą mięsień działa na staw. Siła mięśnia działająca na staw (linia działania siły mięśnia) nie zostaje zużyta w całości na wykonanie ruchu, lecz tylko częściowo, pozostała...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca mięśnia

  Pracę mięśnia możemy wyrazić w dżulach (J) = kilo-gramometrach (kGm)1. Jest ona zależna od siły i wielkości skurczu. Skurcz jest tym większy, im dłuższe są włókna mięśnia równocześnie działające. Bezwzględna wielkość skurczu mówi nam o wysokości, na jaką mięsień może unieść daną...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła mięśnia

  Wielkość siły mięśnia jest zależna od jego grubości, nie zaś od długości.

  Siła mięśnia jest tym większa, im więcej włókien on zawiera. Jeżeli przekroimy mięsień w jego najgrubszym miejscu poprzecznie do jego długości, otrzymamy przekrój anatomiczny. Uwzględnia on wszystkie włókna...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działanie siły mięśnia na ścięgno

  W mięśniach pierzastych to pociąganie boczne włókien mięśniowych obu stron zostaje zrównoważone. Jeżeli np. włókna mięśniowe łączą się ze ścięgnem pod kątem 60°, to na podstawie równoległoboku sił możemy stwierdzić, że siła działająca w kierunku ścięgna równa się połowie całej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt

Do góry