Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień półkolcowy

  M. półkolcowy (m. semispinalis) składa się z włókien przebiegających najbardziej stromo, które przeskakują więcej niż cztery kręgi (zwykle sześć, siedem). W okolicy lędźwiowej nie występuje, ograniczając się do części piersiowej, szyjnej i głowowej, które spoczywają na m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy głowy

  M. kolcowy głowy (m. spinalis capitis), występujący jako odmiana, rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych górnych kręgów piersiowych oraz dolnych szyjnych i kończy się na kości potylicznej w pobliżu guzowatości potylicznej zewnętrznej.

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy szyi

  M. kolcowy szyi (ra. spinalis cervicis) rozpoczyna się na wyrostkach kolczystych górnych kręgów piersiowych (drugiego i pierwszego) i dolnych szyjnych (siódmego i szóstego), i kończy się na wyrostkach kolczystych czwartego do drugiego kręgu szyjnego. Kręg piąty zwykle nie ma...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy klatki piersiowej

  M. kolcowy klatki piersiowej (ra. spinalis thoracis) rozpoczyna s i ę na wyrostkach kolczystych górnych kręgów lędźwiowych (trzeciego do pierwszego) oraz dolnych piersiowych (dwunastego do dziesiątego) i kończy na wyrostkach kolczystych ósmego do drugiego kręgu piersiowego. Kręg dziewiąty przeważnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień kolcowy

  M. kolcowy (m. spinalis) należy do pasma przyśrodkowego długich mięśni grzbietu; jest on bardzo cienki i przylega z prawa i z lewa bezpośrednio do wyrostków kolczystych. M. kolcowy biegnie od wyrostków kolczystych kręgów niżej położonych do wyrostków kolczystych położonych wyżej i stanowi część...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień najdłuższy głowy

  M. najdłuższy głowy (m. longissimus capitis) stanowi cienką blaszkę mięśniową przykrytą m. płatowatym; położony jest przyśrodkowo od m. najdłuższego szyi i bocznie od m. półkolcowego głowy. Rozpoczyna się on na wyrostkach poprzecznych górnych kręgów piersiowych (trzeciego-pierwszego) i dolnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień najdłuższy klatki piersiowej

  M. najdłuższy klatki piersiowej (m. longissimus thoracis) rozpoczyna się ze wspólnej masy mięśniowej i od powierzchownej masy ścięgnistej m. krzyżowo-grzbietowego. Dodatkowe wiązki początkowe biegną od wyrostków poprzecznych dolnych sześciu— —siedmiu kręgów piersiowych. Wiązki końcowe boczne...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień biodrowo-żebrowy

  M. biodrowo-żebrowy (m. iliocostalis) stanowi część boczną m. krzy-żowo-grzbietowego; przebiega on między żebrami lub ich homologicznymi odpowiednikami i dzieli się na część lędźwiową, część klatki piersiowej i część szyjną.

  M. biodrowo-żebrowy lędźwi (m. iliocostalis lumborum)...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień krzyżowo-grzbietowy

  M. krzyżowo-grzbietowy (m. sacrospinalis*) jest położony w bruździe ograniczonej przez wyrostki kolczyste kręgów z jednej strony oraz wyrostki poprzeczne i żebra ze strony drugiej. Biegnie on z okolicy krzyżowej do okolicy karku, gdzie leży bocznie od układu poprzeczno--kolcowego. W okolicy lędźwiowej...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięsień płatowaty szyi

  M. płatowaty szyi (m. splenius cervicis) rozpoczyna się w przedłużeniu poprzedniego krótkim, płaskim ścięgnem na wyrostkach kolczystych i więzadle nadkolcowym trzeciego do piątego kręgu piersiowego i kończy się dwoma — trzema wiązkami na guzkach tylnych wyrostków poprzecznych dwóch — trzech górnych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt

Do góry