Anatomia /2 941 prac/

 • Ocena brak

  Mięsień skośny zewnętrzny brzucha

  M. skośny zewnętrzny brzucha (ra. obliąuus externus abdominis) jest mięśniem płaskim, czworokątnym, szerokim, z przodu znacznie dłuższym niż z tyłu. Jest on położony w części przedniej i bocznej brzucha między piątym żebrem a kością miedniczą i sięga od m. najszerszego grzbietu do linii...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój mięśni brzucha

  Właściwa mięśniówka przednio-boczna ściany tułowia dzieli się u ssaków na trzy warstwy. Na klatce piersiowej odróżniamy mm. międzyżebrowe zewrnętrzne, międzyżebrowa wewmętrzne i m. poprzeczny klatki piersiowej. Na brzuchu mamy też trzy warstwy mięśni: skośny zewnętrzny, wewnętrzny i...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE BRZUCHA Uwagi ogólne

  Brzuchem nazywamy tę część tułowia, która od góry jest ograniczona łukami żebrowymi i końcami przednimi obu dolnych żeber oraz brzegiem dolnym dwunastego żebra, od dołu zaś — grzebieniami biodrowymi, bruzdą pachwinową (wytworzoną przez więzadło pachwinowe) i górnym brzegiem kości łonowych. Te...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź wewnątrzpiersiowa

  Powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoracica). Powierzchnia wewnętrzna żeber i mm. międzyżebrowych wewnętrznych jest pokryta delikatną błoną łącznotkankową, powięzią wewnątrzpiersiową, która przechodzi w warstwę tkanki łącznej, pokrywającej powierzchnię górną przepony, jako tzw...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź obojczykowo-piersiowa

  Powięź obojczykowo-piersiowa (fascia clavipectoralis). M. podobojczykowy jest objęty mocną ścięgnistą powięzią (fascia subclavia) która łączy się z okostną obojczyka i jako powięź obojczykowo--piersiowa zstępuje ku dołowi, wypełnia trójkątną powierzchnię między brzegiem dolnym m...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powięź piersiowa

  Powięź piersiowa (fascia pectoralis) składa się z dwóch blaszek, z których blaszka powierzchowna powleka przednią powierzchnię m. piersiowego większego, blaszka głęboka zaś jego powierzchnię tylną. Blaszka powierzchowna przyczepia się u góry do przedniego brzegu obojczyka, gdzie łączy się z...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ oddechowy brzuszny albo przeponowy

  Druga możliwość powiększania jamy klatki piersiowej polega na obniżaniu się przepony. W ruchu tym zawartość jamy brzusznej kieruje się ku przedniej ścianie brzucha i nieco ją uwypukla, głównie powyżej pępka. Ruchy oddechowe przepony dostrzegamy w ruchach przedniej ściany brzucha; mówimy wtedv o...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typ oddechowy piersiowy

  Podczas spokojnego oddychania żebrowego żebra są podnoszone przez mm. międzyżebrowe zewnętrzne. Jeżeli natomiast zachodzi potrzeba silniejszego uniesienia żeber, lub też jeżeli wdech odbywa się przeciw oporowi, jak np. podczas ssania, jest wymagana większa siła mięśni, a więc nowe mięśnie...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanika oddychania

  Istota oddychania polega na usuwaniu z płuc części powietrza zużytego i zastępowaniu go przez powietrze świeże. Podczas spokojnego oddychania ilość ta wynosi przeciętnie pół litra na jeden oddech, a liczba oddechów 16—20 na minutę. Przy większym wysiłku cielesnym lub wpływach psychicznych...

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsca zmniejszonego oporu przepony

  >

  Ocena / Kategoria / Anatomia

  Autor /vaneska Dodano /04.01.2012 Znaków /2 546

  praca w formacie txt

Do góry